فرشته من روزت مبارک

Posted on at


فرشته ی من روزت مبارکسلام مادر عزیرم


سلامی به گرمای خورشید به تک گل زیبای هستی . مهربانم امروز روز مبارکی است روز گرامی داشت تو و روز سپاس گذاری از محبت های بی حد و حساب تو.من میدانم که اگر هروز و هر بار از زحمات بی پایان توسپاس گذاری کنم باز هم کم خواهد بود.زیبای من تو آنقدر در نظرم زیبا و پاک جلوه می کنی که هربار دلم می خواهد جانم را در هر نگاهت ببازم و فدای تمام مهربانی و اشکهای معصومانه ی تو شوم


.


تک گل زیبای من امروز می خواهم روزت را گرامی داشته و از تو به خاطر همین مهرت ،صفایت ، صمیمیتت ، فداکاری هایت و صداقتت سپاس گذاری کنم . گرچه می دانم که نمی توانم حتی با دادن جانم برای تو و در راه تو این زحمات تو را سپاس گویم ، اما امیدوارم که بتوانم قدر علاقه و محبت خود را نشان دهم و تو بدانی که من چقدر تو را از جان و دل خواستارم و برایت سرم را نیز قربان خواهم کرد . گوهر ناب هستی من ، تو انقدر با ارزشی که حاضر نیستم ضربه ای هرچند کوچک هم به تو برخورد کند و تو را برنجاند . فرشته ی من تو آنقدر مقدسی که خداوند گار بزرگ و یگانه، بهشت را مکان تو و آن را فرش قدم های تو خوانده است


.


مهرت و جود مرا فرا گرفته و هرگز وجودم از مهرت خالی نخواهد شد .من تو را به حد پرستش دوست دارم و بعد از خدای پاک تو تنها الهه ی قلبم هستی که مهرت مرا سرشار از احساسات می کند . امروز نمی دانم به چه زبان بنویسم وبا کدام الفاظ تو را بستایم که سزاوار تو باشد، فرشته ی من ، نازنینم به یاد می آورم آن روزی را که من سخت مریض بودم و از بستر خود بر خواسته نمی توانستم ، تو سخت آشفته شده بودی و برسر      سجاده ات با گریه از خدای خود برای سلامتی من دعا می کردی. عزیز مهربانم امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشی و در پناه حق به زنده گی با ارزشت ادامه دهی


.


من با همین دستان آلوده به گناهم همیشه به درگاه باری تعالی ایستاد می شوم و از خداوند بزرگ طلب مغفرت کرده و از تو یاد آور می شوم ،با اینکه می دانم تو از من به خدا نزدیکتری و به او تقرب داری اما این لطف و بزرگواری تو اجازه نمی دهد که من به هنگامی که در بارگاه او تعالی ایستاده ام از تو یاد نکنم بنا براین از خدای بزرگ می خواهم همان گونه که تو مرا در در دامان پر مهرت پروراندی و نوازش دادی تو را در آغوش خود کشد و دست نوازشش را برسرت بکشت و تو را غرق در لطف و برکت خود بگرداند.


و در آخر می خواهم از تو تشکر کنم و روزت را تبریک گویم و به تو بگویم که بی نهایت دوستت دارم . روزت مبارک مادر عزیزم ، دوستت دارم به اندازه ی بی نهایت..About the author

160