به خاطر من بمان

Posted on at


به خاطر من بمان، تویی که قصد رفتن داری و تویی که می خواهی بروی، تویی که گویی هرگز نمی خواهی باز گردی و دیگر مرا نمی خواهی.


بمان؛ چون اگر بروی و نباشی، زندگی ام دیگر زیبا نیست یعنی زندگی بدون تو زیبا نیست و تمام ارزوها و ارمان هایم به خاک یکسان خواهد شد و دلم خواهد شکست و دستانم خالی خواهد ماند. بدون تو دیگر هرگز خوشحال نخواهم بود و نسیم خوشی نخواهد وزیدو بلبلان سرود و نغمه سرایی نخواهند کرد و دلنوازی نمی کنند و روزها با رفت و امد ایشان نوای عشق و محبت را نمی اورند.بدون تو حتی صدای تیک تیک ساعت هم این سکوت مطلق را نمی شکند، هیچ چیزی قادر نیست تاریکی های روحم را که با رفتنت سر راهم هموار شده است روشن سازد. شب ها که چه حتی روزهایم به تاریکی مبدل شده است. همه ئ لحظه هایم با رفتنت پر از سکوت و ابهام شده است، پر از ناگفته های شده است که هیچ صدایی نمی تواند ان را فریاد کند.پس نرو و بمان تا زندگی زیبا شود و زیبا بماند، با تو زندگی چنان خوب و دوست داشتنی می شود "که جز بوی تو چیز دیگری را نمی خواهم و تنها شانه های تو را برای تکیه گاه می خواهم،" که سکوت را بشکنم و فریاد بزنم که تو را می طلبم و دستان تو را می خواهم که مرا برای همیش و همیش همراهی سازد و مرا به اعماق وجودم ببرد و بتوانم تمام زندگی ام را با تو پیش بینی کنم. نرو و بمان و در کنارم بمان چون هیچ کس نمی تواند جای تو را در کنارم بگیرد.


همیشه با تو می مانم و در کنارت خواهم بود حتی در اوج بدبختی ها و در لحظه های دلتنگی ات و به وسعت این دنیا می خواهمت.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


ازیتا رحمانیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160