عوامل سردردی

Posted on at


 


همه ما سردرد را تجربه کردیم  واکثر اوقات وقتی که سر درد میشویم تنها گزینه در نزد ما استفاده از دارو ها است . که این کار غلط بوده وتاثیرات سوء دارد وبسا اوقات مردم بدون مشوره با داکتر معالج بطور خود سرانه از انواع دارو ها برای تسکین سردردی خود استفاده میکنند .که این کارشان می تواند عواقب خطرناکی را دربر داشته باشد .برای درمان سر درد باید عوامل آنرا بدانیم تا بهتر درمان شود وسر درد بر اثر عوامل مختلف عارض میشود .عواملی  را که مردم بیشترآن آشنایی دارند عبارت از تغذیه ای نامناسب,کم خوابی, تشویش,خستگی ,بیماری های چون سرما خوردگی وغیره بیشتر شایع است . اما از لحاظ طبی دلایل متعدد دیگری هم دارد.اما آنچه که جدا از اینهاست وما باید بیشتر به آن توجه داشته باشیم شیوه ی زندگی کردن است در زندگی های امروزی بیشتر سر دردی ها ناشی از عوامل محیطی است که بر ما تاثیر میگذارد ودچار سردرد میشویم .واین سردردی ها روال زندگی روزمره مارا برهم میزند.وباعث اختلال در فکر وعملکرد ما میشود .


پس در این وضعیت باید پیش از استفاده از دارو عوامل سردردی را تشخیص وآنرا دور کنیم . بیشتر عوامل در زندگی های امروزی مان تشویشات روحی است خصوصا در بین جامعه افغانی ما این تشویشات زیادتر بارز است در قدم اول مشکلات خانوادگی ,فکر وبیکاری,نبود امنیت , کشمکش های سیاسی ,جنگ ها,برخورد های نامناسب ,وزیادتر مسایلی که در زندگی شخصی افراد اتفاق می افتد مانند سوء تفاهمات ,عدم درک یکدیگر ,حسادت ,آرزو های بیجای وناممکن ,استرس ,عصبانی شدن ,خودخواهی,محرومیت ها ,وخیلی ازمسایل دیگری که در زندگی مان رخ میدهد باعث فشار های عصبی ودر نتیجه سردردی میشود وخواسته یا ناخواسته ما از این عوامل متاثر میشویم پس باید که آگاه باشیم که طرز زندگی ما چه قسم هست .زندگی فراز ونشیب های خود رادارد هیچ کسی در زندگی نمیتواند ادعا کند کند اوبرنده است اما اشخاصی که این واقعیت هارا درک کنند ونیروی تحمل را درخود قوی بسازند وبا این مسایل بتوانند کنار بیایند از تشویشاتروحی ,افسردگی ,وبیشتر بیماری ها در امان میمانند 


 About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160