مردم سر زمین من

Posted on at


به کدام داستان ها نظر کنیم که در آن حضور  مردم سرزمین من را نیابیم؟ از کدام کوچه ها رد شویم که در آن خون مردم سرزمین من ریخته نشده باشد؟ از کدام پیاده روها گذرکنیم که در آن رنج های مردم سرزمین من پنهان نباشد ؟مردم سرزمین من کسانی که یکجا شدند، از خودگذری کردند، جنگیدند و سرزمین من را تشکیل دادند، مردم سرزمین من کسانی اند که برای من در رده خود وطنم قرار دارند و همانقدر که وطنم برایم مهم است مردم سرزمین من نیز برایم مهم اند . مردم سرزمین من اعم از مرد و زن، پیر، جوان، طفل، نونهال، کودک و نوجوان همه در راه گسترده گی وطن من باهم همکار بودند همه مشکلات زیادی را متحمل شدندآنچه که میخواهم بگویم این است که این مردم چه کشیده اند، به کدام یک از این مردم نگاه کنیم که در درون دلش غم پنهان نباشد.. تمامی مردم سرزمین من پُر از غم اند همه به نحوی غم دارند


به جوانی نگاه کنم که همه چیز برایش مهیاست بهترین خانه، بهترین موتر، بهترین لباس، بهترین کفش و چیزهای بهتر دیگری اما این جوان با داشتن این همه سهولت بازهم پُر از درد است زیرا از غوغای سرزمینش پریشان است. سرزمین جای که در آن زاده شدی آیا راضی به ضرر آن هستی؟ بنأ این جوان نیز از سردر گُمی وطن ناراض است


مردم سرزمین من هیچگاه در برابر مشکلات زانو نزدند و این کار آنان همیشه باعث افتخار من ا


برخی در جاهای زندگی میکنند که اصلا جای برای زیستن نیست اما با عشق زندگی میکنند، زیرا مردم سرزمین من اند و به تحمل سختی ها عادت دارند این مردم همواره سختی ها را تحمل کردند؛ از دورانی که من یاد میدهم چیزی جزء سختی در تقدیر این مردم نبوده، ماجرای بدخشان همه را بگونه تکان دهنده متزلزل کرد و رخداد حیران کننده ی بود که همه را وحشت زده کرده بود. من برای بازمانده گان و متضررین از بارگای خداوند صبر میخواهم تا بتوانند به زندگی در نبود عزیزانشان ادامه دهنداین مردم هیرت زده بازهم لبخند های پُر از عشق برلبان دارند و به اُمید فردای بهتری هستند


این مردم با درد، غم، رنج و در کل با تمامی مشکلات آشنا هستند، با تمامی این مشکلات مقاومت میکنند و خوشبختانه همیشه سربلند هستند


مردم سرزمین من متحمل مشکلات زیادی هستند آنان مشکلات را تحمل کرده و اینک مایع افتخار برای همه ما هستند


مردم سرزمین من مردمی هستند که همواره در ذهنم زنده خواهند بود. با یاد آنان دست به هرکاری میزنم تا شاید بتوانم با دعای آنان موفق گردم


نور چشم من: مردم سرزمین منAbout the author

160