ماه رمضان، ماه مهمانی خدا

Posted on at


رمضان ماه مهمانی خدا ماه غلبه بر نفس و ماه سربلند آمدن از آزمون الهی میباشد. احترام به پنج بنا اسلامی وظیفه ایمانی و وجدانی همه مسلمین است و خداوند ماه رمضان را برای تزکیه نفس و اینه قدر نعمات الهی را بیشتر بدانیم و به ارزش آنها در زندگی بیشتر پی ببریم برای بندگانش فرض نمود.


حال این بندگانند تا با عزم راسخ و ایمان قوی چگونه ازین امتحان الهی سربلند بیرون شوند و تا چه اندازه میتوانند بر نفس و خواهشات نفسانی شان غالب شوند؟


فضیلت ماه مبارک رمضان اینست تا با تحمل گرسنگی و تشنگی از دل خانواده های بی بضاعتی که شب و روز شان را به علت فقر با نیستی و بدبختی میگذرانند و شب با شکم گرسنه سر را بر بالین می نهند آگاه شویم.در ماه مبارک رمضان با دادن سرمایه و زکات به خانواده های فقیر و بی بضاعت ثواب اخروی خویش را افزون نموده و دعای خیری را نیز برای خود می طلبیم.


(میگویند ماه رمضان ماه مهمانی خداست) یعنی برای او و به خاطر رضا و خوشنودی او از صبح تا شب گرسنگی و تشنگی را تحمل میکنیم و افطار که مهمان خداوند هستیم با سفره های رنگین به استقبال افطار میروییم.


در راستای شروع این ماه مبارک در لیسه گوهرشاد بیگم نیز ازین ماه متبرک استقبال شده و این ماه را ماه خیر و برکت و تزکیه نفس برای تمامی مسلمین آرزو نمودند.شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد درین هفته طبق پلان طرح ریزی شده از طرف دفتر فلم انکس به دو گروپ تقسیم گردیدند. یک گروپ شاگردان فعال که در قسمت مقاله نویسی فعالیت زیاد دارند و یک گروپ شاگردان جدید که در مراحل ابتدایی قرار دارند و هنوز به مرحله راجستر شدن نرسیده اند.


همچنان شاگردان مقالات شان را تحت عناوین مختلف به رشته تحریر در آورده و مقالات شان تصحیح گردید.


ولی به علت قطع بودن انترنت شاگردان موفق به گذاشتن مقالات شان در سایت فلم انکس نشدند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post 


خاطره فاخر About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160