به مناسبت روز جهانی کودک

Posted on at


به مناسبت روز جهانی کودک تصمیم به نوشتن مقاله ای کردم تا بتوانم ذره ای از مشکلات کودکان افغان را به تصویر بکشم. کودکی که در آرزوی رفتن به مکتب است ولی به دلیل ضعف اقتصادی نمیتواند درس بخواند او مجبور است با همان سن کمش روزانه دست فروشی کند یا در زیر افتاب سوزان از مردم درخواست نماید تا کفش هایشان را واکس بزند. کودک افغان حتی راضی است تا نصف روز را کار کند ولی بگذارند درس بخواند.


میخواهم به کودک افغانی سلام کنم که چون دختر است از درس خواندن باز مانده و مجبور است تا در خانه باشد و تنها جرمش این است که دختر است.


میخواهم به کودک افغانی سلام کنم که پسر است ولی چون پدرش فقیر است باید قید درس و مکتب را بزند و در خیابان های پر از گرد و غبار شهر قدم بزند و خواستار خرید اجناسش از مردم باشد.میخواهم به پدر و مادری سلام کنم که با دیدن کودکانشان اشک در چشمانشان حلقه زده ولی چون چیزی در خانه ندارند و بزرگ خانواده معاش کمی دارد مجبورند طفلک های خویش را به سوی کار روانه کنند و...


میخواهم به کودکی سلام کنم که در کشورهای دیگر مهاجر است و او همواره در خیابان ها در لابه لای ماشین ها فریاد میزند تا اجناسش را بخرند ولی با دیدن دیگر کودکان هم سن و سال خویش اشک حسرت میریزد و با خود میگوید چرا من نباید همانند آن ها باشم.


پسرک کوچکی را در کوچه ای دیدم که با صدای کودکانه ی خویش فریاد میزد بخرید بخرید, زمانی که پیش تر رفتم دیدم که در کارتنی که در گردن دارد مقدار زیادی عطر است. همانگونه به سویم مینگریست با التماس های کودکانه اش از من در خواست خرید میکرد. از او پرسیدم صنف چند هستی در پاسخم گفت: من مکتب نمیروم از صبح تا شب در این شهر به فروش عطر مشغولم.آن کودک با همان لهجه ی کودکانه اش گفت: این را شنیده ای که میگویند "فقیر به دنیا آمده ام, فقیر زنده گی میکنم و فقیر خواهم مرد." دلم برایش سوخت از اینکه آنقدر آدم های شهرمان بی تفاوت اند. آن کودک گناهی ندارد او هم میخواهد همانند دیکر کودکان باشد. نمیدانستم در جواب سئوالش چه بگویم ولی میتوانستم با خرید تمام عطر هایش او را شاد سازم. تمام عطر هایش را از او خریدم و او چنان شاد بود که گویی دنیا را به او داده اند و با لبخندی زیبا گفت: امشب دیگر با ترس و دلهره به خانه نمیروم. امشب دیگر پدرم کتکم نخواهد زد بخاطر نفروختن عطر ها و امشب میتوانم آسوده بیارامم.


روز جهانی کودک, بیا با هم مقایسه کنیم کودکان افغان زمین را با دیگر کودکان دنیا. کودکی که منتظر است تا شخصی حتی کوچکترین چیزی از او بخرد. کودکان افغان همواره از هر سو مشکلاتی دارند. ان ها با دیدن این وضعیت نا امن کشور مایوس میگردند.کودکان را هر خطری تهدید میکند تجاوز جنسی بالای کودکان مشکل دیکری است در مقابل آنان. از مشکلات کودکان افغان هر چه بنویسم کم است. ولی در آخر آرزو دارم که روزی کودک افغان هم بتواند همانند دیگر کودکان به مکتب بروند و به تعصیل خود ادامه بدهند.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید: 


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160