اختراعات و کشفیات انسانها

Posted on at


دنیا همیشه در حال رشد و تکامل است , انسان از زمانی که به دنیا آمده است در صدد بدست آوردن و کشف چیز های جدید میباشد, انسان یک موجودی جستجوگر و زیرک است و میخواهد تا هر آنچه در اطرافش می بیند را مورد تحقیق خود قرار دهد.


دانستن در مورد دنیا , اشیا و اجسامی که بر کره خاکی وجود دارد یکی از نیاز های آدمیزاد میباشد.


آدمیزاد نیاز دارد تا هر آنجا که در چهار طرف اش وجود دارد را بررسی و تحقیق کرده و در باره آن معلومات بدست بیاورد و اختراعات جدیدی داشته باشد تا سهولت های بیشتری را برای خود و هم گروه های خود داشته باشداز آنجا که انسان یک موجود خون گرم میباشد و با تغییر آب و هوا بدنش نیاز به تغییر درجه هوا دارد که با هوای سرد نیاز به حرارت و با هوای گرم به هوای سرد و ملایم نیازمند میشود, به همین دلیل انسان های اولیه برای اینکه خود را از سرمای هوا در امان داشته باشند به فکر این بودند که چیزی را اختراع کنند که گرما را به وجود شان برساند و همین طور شد که با جرقه زدن دو سنگ به یکدیگر آتش افروختند و توانستند خود را از سرما حفظ داشته باشند و بعد از آن کشفیات جدیدی توسط آتش بوجود آوردند که امروزه طریقه ها و فایده های استفاده از آنرا شاهد هستیم.


هر روزی که میگذرد و از عمر ما کاسته می شود, اختراع جدید بوجود می آید و به داشته های علمی انسان ها افزوده می شود.


چیز مهم دیگری که توسط ادم های اولیه اختراع شد کاغذ میباشد که میتوان بر روی آن حکاکی کرد و نوشت و تاریخ گذشته گان را در جریان سالهای متمادی میتوان ثبت کرد, که امروزه کاغذ را به صورت های مختلفی درآورده اند و در کارهای زیادی از آن استفاده می شود.


تاریخ نویسان دوره های کشفیات و اختراعات بشر را به چند دوره تقسیمات کرده اند:


تاریخ نویسان میگویند که اولین اختراع بشر از سالهای 1000 میلادی الی 1300 و


1300 میلادی الی 1400 و 1500 و 1600......


گرچه این تاریخ ها بر اساس کشفیاتی است که مورخان آن را دیده باشند اما نمیتوان گفت که انسان های ماقبل این ادوار تاریخی به طور کاملا عادی زندگی میکردند و برای زندگی خود هیچ تغییری نیاورند.ساختن یک خانه و داشتن یک سقف و حتی در مغاره ها زندگی کردند خود نوعی اختراع بشر است که برای حفظ جان وسلامت خود چه کارها را توانسته اند که انجام دهند و بعد از آن رفته رفته فرزندانشان آن را کمی پیشرفت داده و به گونه های مختلفی ایجاد کردند.


بشر موجودی خارق العاده یی میباشد, اگر از نظر علم طب نظر بیاندازیم انسان هم یک نوع حیوان میباشد حیوانی که مغز آن تکامل یافته و دارای منطق میباشد که نظربه دیگر حیوانات پیشرفته تر است.


اما اگر از نگاه شریعت اسلامی به آن توجه کنیم خوهیم دریافت که انسان حیوان نیست بلکه اشرف مخلوقات است و خود خداوند به این بنده گانش علم و منطق و درک حوادث را داده است و او را منحیث بهترین مخلوق خود خطاب کرده است و زمین و زمان را در اختیار بشر قرار داده تا بتواند خواست های مورد نیاز خود را فراهم سازد.


وامن انکس About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160