خوشحالم از اینکه یک مادرم چون........

Posted on at


برخی از ما چنین تصور میکنیم ،که اگردر اینده مادر شویم از زندگی کاری و شخصی وپر هیجان وخویش و حتی از روابط عاشقانه و صمیمی که با همسر خود دارم عقب خواهیم ماند.وحتی دیگر نمیتوانم سرگرمی ها و خوشی های زندگی مجردی خود را داشته باشم.

اغلبآ ما چنین فکر میکنم که چه قسم میتوان با یک طفل اهداف بلند بالای وحرفوی خود را در اینده دنبال کنیم؟؟؟؟؟؟ چه قسم میتوان با یک طفل به درجات بالای خداشناسی و خودشناسی رسید و ایا میتوان با فرزندی در اغوش همان روابط صمیمی و عاشقانه را با همسر خود داشت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اما باید دانست که مادر بودن خوبترین واقعه به وقوع پیوسته زندگی یک شخص است ، برترین احساس زندگی که همه تمایلات زندگی اعم از عشق،محبت،صمیمیت و همدلی در ان نهفته است.باید همه ما این را بپذیرم که همه فعالیت های زندگی را با به اغوش گرفتن یک طفل نیز میتوان انجام داد و بهترین ثمر را از ان حاصل کرد.

 

من جدیدا با کسانی برخورد ام که مادر شده اند و شدیدا تاکید بر این دارند که بهترین اتفاق زندگی شان مادر شدنشان بوده است.هرکدام هم دلیل خاص خودشان را برای این احساس نسبتأ عالی دارند.

شاید به ذهن اغلب از شما خطور کند چرا با این همه تعریف و تمجید بازهم از کلمه نسبتأ استفاده کردم ،خوشبختانه من توانستم همه خوبی های مادر شدن را با تمام وجود درک کنم ولی هر کس نسبت به این الفاظ حس خاص خودش را دارا است و من خودم شخصأ ازمادر بودن وحتی مادر شدن احساس خوشایندی ندارم ،نه بخاطر دلایلی قبلی نه بلکه نسبت به بعضی دلایل خاص خودم.

از دیدگاه من که میگویم مادر شدن خوب است چند مورد دلایل خاص خودم را دارم از انجمله:

اول:یک طفل میتواند به مادرش اهدافی را تعین کند و به مادرش هدف خاصی را بدهد، همه ما همیشه بدنبال این بودیم تا کسی باشم که از ته دل میخواهیم و دوست دارم ،اما هدف واقعی وخاصی را برایی طی کردن این راه نداشتم،اما حالا ،چه سببی بهتر از ان که دو چشم که همیشه در راهی است که شما روان هستید و دو گوشش دنبال الفاظی است که شما با او بازگو مینماید و اوست که به شما اعتماد بنفس داده و شما را بسوی اهدافتان ترغیب میکند، و او وجود دارد که تا شما به انچه میخواهید برسید.

دوم: میتوانید با یک طفل خودتان باشید، این به این معناست که یک طفل به شما این احساس را میدهد تا خودتان باشید،زیرا شخصیت درونی تان بیشتر دوست دارد یک مادر باشد تا اینکه به مهمانی های دوستانه و دوران مجردی اشتراک داشته باشد.

 

سوم: نگرش تازه ای نسبت به زندگی پیدا خواهید کرد، این یعنی اینکه یک کودک سبب ساز این میشود تا شما به زندگی با دید تازه ای بنگرید، و دنیا را با همان سادگی که هست ببینید و میتوانید دلخوری های کوچک و افسردگی های که قبلأ به یک مشکل حاد تبدیل میشد را حالأ به اسانی از خود دور کرده یا اصلأ محوشان کنید، واین درک را داشته باشید که دنیا تا به ان اندازه که پیچیده معلوم میشود نیست ودرک بهتری نسبت به همه مسایل داشته باشید.

چهارم: تمرکز و توجه بیشتر روی مقاصد و آرزوها چیزی است که تنها میتوان در مادر شدن یافت و یک طفل به مادرش کمک میکند تا یک حساب دیگری را روی مسایل باز کند و کمک میکند تا مادرش شهامت بیشتری برای انجام کارهای امور داشته باشد و خلاق تر و پر جنب و جوش تر بوده و یک حامی خوب برای فرزند و همسر خود باشد.

پنجم: بر علاوه مادر شدن به همه مادران این حس را میدهد ،که برای بدن خود ارزش و احترام بیشتری قائل شوند، وبه سلامتی و تندرستی خود بیشتر اهمیت بدهند.و بتوانند ارتباط جدیدی را با بدن خود برقرار کنند.بطور مثال ما بیشتر متوجه این موضوع در دوران بارداری خانم ها میشویم.

ششم: مادر شدن این احساس را به شخص میدهد که میتواند تمام یافته های خویش را با دیگران به اشتراک بگذارد، وبیشتر به اهداف و مقاصد وآرزوهای خود جامه عمل بپوشاند.

هفتم: مادر شدن عمومأ قدرت خطر کردن یا بزرگ شدن شخص را افزایش میدهد،وی میتواند اعتماد بنفس زیادتری پیدا کرده و شهامت در اجرای امور را داشته باشد و مستقل تر از همیشه عمل کند.

هشتم: یک طفل برای مادر خود بدون کدام محدودیت سرگرم کننده است این به این معناست که مادر شدن بهترین سرگرمی دنیاست اظفال انقدر مسایل زیبا و دوست داشتنی دارند که از بودن با آنان اصلآ خسته و بی حوصله نخواهید شد.

نهم: یک طفل به مادر خود این جذبه رامیدهد که به زندگی اعتماد کند طبعآ هر شخص با ازدواج پا به عرصه جدیدی و بیگانه میگذارد که کم وبیش ترسناک وغیر معمول است، اما مادر شدن این را به شما می اموزاند که در این مسیر زندگی نیز میتوان چیزهای خوشایند و دوست داشتنی را یافت، و باید هراس را از خود دور کرده وبه زندگی اعتماد کرد.

دهم: یک بوسه میتواند شرین ترین طعم دنیا باشد که یک مادر در طول عمر خود تجربه میکندو این بوسه دنیای از خرسندی و نشاط ،عشق و انرژی مثبت است،و میتواند یکی از علل خرسندی مادران بوسیدن فرزندشان باشد، و این شماره اخرین دلیل من برای گفته قبلی بود کی میگفتم مادر شدن برترین احساس زندگی است.

 

 

 About the author

fatimahaidary

Fatima Haidary, her second name is Hoda. her father name is Shamsuddin .and she is a student in eleventh class ,in Amir Ali Shire Nawaie High school in Herat city Afghanistan.She was born in 2 february 1997 in Herat city in a cultured family.and She is third daughter of her…

Subscribe 0
160