اخلاق گمشده این دوره

Posted on atپیشرفت تكنالوژی به انسان این اجازه را می‏دهد كه طبیعت خودش را دچار تغییرات نماید و این چیزی است كه دانشمندان علم جدید، نسبت به آن‏ قبلا مطلع بودند و از همان زمان طیّ یكی دو قرن فعلی این مسئله را مورد بحث قرار دادند. در رویكرد علم و تكنالوژی جدید امروزی، انسان مثل خاك كوزه‏ گری در دستان دانشمندان است و آنها هرنوع دستکاری و تغیر را در طبیعت بشری انجام میدهند. این دستکاری و تغییرات در حوزه گرایش طبیعی انسان به جنس مخالف، به گونه‏ ای انجام شده است كه ضرورت به جنس مخالف از بین رفته و متعاقب آن، اخلاقیاتی كه مبتنی بر جدایی جنس‏های مذکّر و مؤنّث بوده ‏اند، هدف خود را از دست‏داده ‏است؛ چرا که اصولاً زوجيّت معنای قبلی خود را ندارد. نتیجه چنین فرایندی هم رفتن به سوی گمراهی و پوچی است.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 1584
160