پخش فلم سین ساید 3: نمایش متفاوت در بادیگاز اریز

Posted on at


امروز میخواهم که با شما در مورد یک نوع تازه نمایش صحبت کنم. این نمایش روز سه شنبه در بادیگاز اریز(Bodegas Arraez) , که یک جای بسیار زیبا در فوینت دی لا فیگویرا(Fuente De la Figuera), یک شهر نزدیک والنسیا(Valencia)  است شروع شد. بادیگاز اریز یک انبار شراب است که انواع متفاوت شراب را تولید میکند و میزبان رویدادهای اند که روی تولیدات, فرهنگ و هنر شان تمرکز دارند.


سیمای هالیوونی(Halloween)  بادیگاز اریز. زیباست.آنها برنامه سین ساید و نمایش خیریه فلم فیشن ما را در ماه سپتامبر تمویل کرده اند. نشان شان مالا ویدا(Mala Vida)  روی صفحه نمایان است و در هر رویداد آنها تماشاچیان را دعوت به شراب میکنند.


تونی اریز (Toni Arraez)  و من بعد از نمایش


این نمایش در شب جشنواره هالووین برگزار شد. نونی, مالک این نشان, زنگ زد و از من خواست تا در یک فلم کوتاه وحشت ناک در انبار شان شرکت کنم. دیدگاه براین بود که در مقابل یک تعداد کم تماشاچیان, در زمانیکه داریم شراب مینوشیم, فلم را به اجرا درآوریم و بعدا با آنها در مورد فلم به صحبت بپردازیم.موافقت کردم و این  تجربه عالی برایم بود. لیاگاس(Liagas)  و سینساید(Sinnside)  فلم های بودند که ما نمایش دادیم. واکنش بینندگان بسیار عالی بود. این هفته ها فلم سینی ساید به تماشاچیان بسیاری نمایش داده شدند(برای 300-400 نفر در جشنواره های مانند سیتگس”Sitges”, سمانا دی تیرور دی دونسشیا”Semana) یا مولینس دی ری). بنا بر این دشوار بود که واکنش مردم به فلم خود را بسنجیم.
About the author

160