کهنه سربازان آمریکایی 30

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد ارتش, کهنه سربازان, قربانیان شان و مسوولیتش در مقابل نیروهای نظامی میگوید. در قدم نخست او از تلاش و قربانی های شان برای تامین و تضمین امنیت ایالات متحده آمریکا تقدیر میکند. بنا براین هر نوع نارسایی پذیرفته نخواهد شد. در بخشی از سخنرانی اش تاکید کرد که هیچ نوع نارسایی در امور کهنه سربازان قابل پذیریش نیست و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آنرا تحمل نخواهد کرد, از جانب هرکسی باشد. نه تنها بحیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بلکه بحیث یک آمریکا. هیچ کس نباید بپذیرد.اگر این ادعاها ثابت شوند که درست اند, این ناشایسته است, نامناسب است و آنرا  تحمل نخواهم کرد."کهنه سربازان نباید تبدیل به توپ بازی در میدان فوتبال گردند, همه دموکرات ها و جمهوری خواهان باید این را جدی بگیرند و امکانات بیشتری را برای شان فراهم کنند. مشکل خانه, بیکاری و آموزش کهنه سربازان باید حل گردد و به این سو تلاش بیشتری صورت گیرد. در بخش بعدی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160