حضرت محمد (ص)

Posted on at


حضرت محمد (ص) اولین و آخرین پیامبری است  که از طرف خداوند پاک برای رهنمای و هدایت ما انسان ها فرستاده شده محمد(ص) در راه نشر دین مقدس اسلام بسیار رنج ها ، مشقت ها و اذیت های زیادی را متحمل گردیده وتا توانسته مردم را به راه راست هدایت کند و حضرت محمد در بطن مادر خود بود که پدر آن عبدالله وفات کرد و هنوز خیلی خورد بود که مادر خود را از دست داد و سرپرستی آن به پدر کلان  می رسد و خلاص حضرت محمد از خوردی بسیار رنج کشیده است  .و حضرت محمد(ص) در غار حرا میرفتند و به عبادت خداوند می پرداختند و در همان وقت رویای صادقین میدیدن و تمام خواب های شان به حقیقت تبدیل میشد تا هنگامی که از طرف خداوند توسط جبرائیل امین در غار حرا به حضرت محمد(ص) وحی نازل گردید و در همان وقت بود که قران کریم به حضرت محمد (ص) نازل گردید و حضرت محمد توانسته مردم زیادی را به یکتا پرست خداوند و توحید خداوند دعوت کند.


 


حضرت محمد در میان قوم خود از عزت و شرف زیادی برخودار بوده و آنرا بنام امین می شناختند چون یک امانت دار بسیار خوبی بودند و تمام مردم امانت های خود را نزد حضرت محمد می گذاشتند چون می دانستند که به مال شان خیانت نمی شود و وقتی که دشمنان به دنبال حضرت محمد بودند حضرت محمد تمام امانت های مردم را به حضرت علی داد تا به صاحبانش بر گرداند. 


حضرت محمد با خوردان شفقت و مهربانی و به بزرگان احترام داشتند و دارای یک اخلاق نیکو و پسندیده بودند و ما هم باید بسیار کوشش کنیم و از اخلاق پسندیده ای حضرت محمد را تجربه برای خود قرار بدهیم و از آن در امور زنده گی خود استفاده های زیادی کنیم تا موفق باشیم


.About the author

160