دانش وتکنالوژی امروزی!

Posted on atدانش کلمه ایست که جهان از او سر چشمه میگیرد و تمام آنچه که در دنیا است از طریق دانش پیدا شده است تکنالوژی نیز بخشی از دانش است که هر دوی شان با هم ارتباط مستقیم دارد و تکنالوژی زاده دانش است. که تکنالوژی بدون دانش تکمیل نیست و امروزه دانش است که باعث پیشرفت تکنالوژی گردیده است.
امروزه از طریق دانش دانشمندان وسایل زیادی را ساخته اند که در دسترس مردمان جهان قرار دارد که آسایش و آرامش زیادی برای مردم فراهم ساخته است و مشکلات انسان ها را مرفوع میسازد از جمله بزرگترین خدمات آن برای انسانها ساختن قلب مصنوعی است که میتواند اشخاصی را که مشکل قلب دارند و به اثر آن از بین میروند را نجات دهد این دستگاه از جمله بزرگترین وسایلی است که در جهان اهمیت فوق العاده دارد. و همین قسم صدها وسیله دیگر چون روبات های که خدمت کار هستند و تقریبأ همانند انسان اجرای فعالیت مینمایند. پس از این آشکارمیشود که دانش در زنده گی ارزش فراوان و بسزایی دارد.آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر دانش نمیبود چه میشد؟ و مردم چگونه زنده گی میکردند؟ اگر دانش نمیبود هیچ یک از سهولت های که فعلا وجود دارد وجود نمیداشت و هیچ کدام از آسایش و آرامش که در حال حاضر است نمیبود و تمام مردمان جهان در جهل بسر میبردند همین دانش است که بر دنیا رنگ و رخ تازه ئی بخشیده است زنده گی با این بناء شده و اساس آن همین است دانش٬ یعنی راه رسیدن به آنچه که آرزویش را داری و در تلاشش هستی.به همین دلیل است که میگویند بی آموزید و سطح دانش و آگاهی خود را بالا ببرید تا هم یک شخص موفق باشید و هم به کشور خود و اجتماعی که در آن زنده گی میکنید و جهان کاری را انجام داده باشید. چون بدون دانش نمی توان یک زنده گی مملو از آرامش و آسایش داشت.برای خواندن مطالب قبلی بیت لندرز بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/herat-womensannex/blog_postعنایت الله مایار About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160