ازدواج یک دختر هشت ساله با یک پسر دوازده ساله

Posted on at


چند روز پیش در حین تماشا کردن تلوزیون متوجه نشر خبری از از شبکه ی طلوع شدم که برایم بس دلخراش و متاثر کننده بود,اینبار این خبرر متفاوت از دیگر خبرها بود و دیگر حرف از کشتن و انتحاری و مرگ و میر نبود اینبار هم مانند دفعات قبل خشونت علیه زنان بود و این خشونت دامن گیر دخترکی کوچک به نام مینه شد که هشت سال بیشتر عمر نداشت و بسیار کوچک بود و مدتی نمیگذشت که مادرش دار فانی را وداع گفته به سفر ابدی رفته بود.


 


پدر بی رحمش به خاطر رسیدن به عیش و نوش خویش دختربیچاره را به عقد پسری دوازده ساله در آورد تا پول هنگفتی که از پیش کش دخترش بگیرد برای خود زن بگیرد,دخترک را به نزد ملا امامی بردند ولی غافل از اینکه ملا امام بدون کدام شاهد عینی این دخترک را به عقد پسر در آورد و د رمقابل رسانه ها چنین ذکر نمود که ازدواج این دو از نظر قرآن و سنت پیامبر هیچ مشکلی ندارد 


مینه ی کوچک و زیبا را با دستان خینه بسته راهی خانه ی بخت کردند و دستانش را در دست طفلکی دیگر گذاشتند که او هم از زنده گی و مسئولیت هیچ آگاهی ندارد,ولی پدر مینه خطاب به خبرنگاران  چنین گفت :سرپرستی اطفال و فرزندانم برایم بسیار مشکل و سخت بود به ناچار مجبور شدم که دست به چنین عملی بزنم


این نخستین باری نیست که چنین خبرهایی را میشنویم و خشنوت علیه زنان و دختران در هر گوشه و کنار افغانستان به وضاحت دیده میشود,و زنان مجبورند برای گریز از این مشکلات و سختی ها دست به خودکشی بزنند که سرانجام بیشتر خودکشی ها به مرگ میانجامد.ولی خوشبختانه ریس شورای امور زنان چنین ذکر نمود که مینه ی زیبا و دوست داشتنی به جایی امن انتقال یافته است و این طفلک باید درس بخواند تا آینده اش را زیبا سازد و موفقیت های زیادی را  از آن خویش نماید .


آیا روزی خواهد شد که دیگرشاهد چنین واقعاتی نباشیم,بلکه بجای این مشکلات شاهد پیشرفت های زیاد زنان در هر عرصه ای باشیم چرا که زن هم میتواند در بیشتر فعالیت های جامعه شرکت کند و به راستی همان زن بود که خداوند  بهشت را زیر پای او نهاده است زیرا زن مادر است ,مادری که بهترین فرزندان را در دامن پر مهر خویش پرورش میدهد و به جامعه هدیه میدهد.


جای زن در پستو خانه های تنگ و تاریک نیست ,زن باید دوش به دوش مرد در بیشتر فعالیت ها سهم بگیرد زیرا او هم همان عقل و اندیشه ای را که خداوند به مرد داده دارد و میتواند همراه با مرد همکار و همسفر باشد.


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160