رئیس جمهور آمریکا و فرصت های مساوی برای همه 53

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا, آقای اباما در یک محفل در مورد دوران کودکی خود بحیث یک سیاه پوست و همچنین دیگران مانند لاتین ها صحبت میکند. بیشتر شان از فرصت های یکسانی برخوردار نبودن تا پیشرفت کنند. در یک بخش او اضافه کرد که من فکر میکنم بیشتر شاید فکر کنند که مه بسیار شخصی صحبت میکنم بحیث کسی که بدون پدر بزرگ شده استو در جوانی خود اشتباهاتی نیز داشته است, اما من از فرصت ها و امکاناتیکه برایم در جریان رشدم مساعد شد سود بردم و ما در کشور خود تعداد زیادی جوان های زنگی – سیاه و لاتین داریم. حکومت میخواهد که با موسسه ها غیردولتی, شرکت ها, موسسه های خیریه و دیگر سازمان هایکه کارهای بزرگی انجام داده اند همکاری کند تا فرصت های یکسانی را فراهم سازد.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160