سخنرانی آقای اباما در مورد محیط زیست 59

Posted on at


این هفته آقای اباما در مورد محیط زیست و انواع آلاینده ها به سخنرانی میپردازد. این هفته او در یک مرکز درمانی کودکان دچار بیماری های تنفسی است. آلودگی هوا سبب این همه بیماری این کودکان گردیده است. رئیس جمهور اباما نخستین برنامه افلیمی را از سال گذشته به اجرا گذاشته است تا سطح تولید کاربن را کاهش دهد.این یک شورع خوب بخاطر کودکان آمریکایی است. عنصرهای کیمیایی که به هوا افزود میگردند باید محدود گردند. مخالف های نیز برای قوانین محیط زیستی آمریکا وجود خواهند داشت. اما آمریکا همیشه معیارهای و قوانین بهتری را برای کشورش داشته است. فناوری نوین مورد استفاده قرار میگیرد تا جانشین قانون های کهنه و فرسوده گردد. این معیار زندگی آمریکایی است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160