اگر نمیتونی روزه نگیر!

Posted on atاین روزها که همگی روزه میگیرند زندگی کمی سخت شده!!!


نمیتونی دوکلمه با کسی حرف بزنی. نه کسی حال حرف زدن داره نه گوش کردن ...


همه هم زود عصبانی میشوند و با انرژی کمی که دارند در حد خواننده های اپرا فریاد میزنند و شاکی میشوند که  مگه نمیبینی ما روزه داریم !!!


نمیدانم عده ای چرا بعضی کارها را بدون درک کردن معنی آن انجام میدهند. البته نظر شخصی من است:


من فکر میکنم روزه میگیریم تا صبورتر و خوش اخلاق تر شویم و از حال مردم بی پولی که روزهای زیادی را درسال به دلیل نداشتن پول برای خرید مواد غذایی به اجبار روزه میگیرند، باخبر شویم وخیلی چیزهای مثبت دیگه ...


ولی این روزها که بعضی از روزه داران را میبینم تعجب میکنم که چرا این روزه گرفتن برای همان بعضی ها برعکس جواب داده!!!


به جای صبوری، بی صبری میکنیم/ به جای مهربانی، نامهربانی /بیشتر غذا میخوریم تا مبادا گرسنه شویم!/ کمتر کار میکنیم،بیشتر میخوابیم! تا مبادا خسته شویم و متوجه شویم که روزه داریم چون در آن حالت روزمان کمی سخت میگذرد!/ تا گدایی هم در سرک یا دم در خانه از ما طلب پول و کمک کند با بیحوصلگی دستش را رد میکنیم!!!!


نمیدانم همه میفهمند که روزه را برای کی و برای چی میگیرند یا فقط مثل خیلی چیزهایی که مد میشود و همه مقلد آن میشوند، روزه هم یک ماه در سال مد میشود و شدیدا روی همه تاثیر میگذارد و قبل از اینکه بفهمیم چی شد مثل همه چیز از مد میرود!


ای کاش همه مخصوصا روزه دارانی که وقتی کسی را میبینند که روزه نمیگیرد وبا اکراه به سویش نگاه میکنند و چون خودشان روزه گرفته اند احساس بزرگی و نزدیکی زیادتری را با خدا میکنند، کمی فکر کنند که برای کی و چرا روزه میگیرند. اصلا من ماندم که چه چیزی باعث میشود تا فکر کنند چون روزه میگیرند (بماند با چه کیفیتی!) انسان بهتری هستند!


اگر به خاطر کدام شخصی روزه  میگیری که بیخود خودت را گرسنگی نده، چون کسی در آن دنیا کاری از دستش برای تو برنمیاید! هر کی درگیر اعمال خودش است.اگر هم که به خاطر خدا روزه میگیری که جان من وظیفه ات است، مسلمانی ، پس چرا دیگران را منت کش میکنی!!!


خلاصه اینکه ای کسانی که روزه میگیرید سعی کنید نکات مثبت روزه روی شما تاثیر کند و به کسانی هم که به هر دلیلی روزه نمیگیرند گیر ندید و فخرفروشی نکنید!!!!


به قول همان بزرگی که گفته:


عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت                  که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت


من اگرنیکم و گر بد، تو برو خود را باش                 هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت


 


(نوت: از اینکه این همه علامت تعجب در متنم استفاده کردم، تعجب نکنید! این موضوع واقعا از ما که مسلمانیم  و اینطور رفتار میکنیم متعجب کننده است!!!!!)


 About the author

somaiya-behroozian

I am a computer engineer and have several years experience of working and teaching in this area in Herat-Afghanistan.
I am also interested in social activities and fine art and sometimes work in this fields too.
I published several text and painting books for children of my country.

Subscribe 0
160