گذارش هفته وار مکتب باغ نظرگاه

Posted on at


 امتحانات چهارونیم ماهه سال روان تمام شد, وتمام شاگردان تا بعد از عید سعید فطر رخصت شدند. و همچنان تمام شاگردان صنف کمپیوتر به صنف حاضر بودند و فعالیت های داشتند به هر سه سایت های اجتماعی توییتر وفیس بوک و همچنان در Film Annex فعالیت داشتند. و بهترین شاگردان صنف کمپیوتر شروع به بلاک نویسی کردند و همه آنها بصورت عالی انجام میدهند. آنها علاقه زیادی  به  سایت های اجتماعی دارند و خیلی لذت میبرند ازسایت های اجتماعی به خصوص توییتر.موسسه افغان سیتادل به همکاری پرسونل مکتب لیسه نسوان هاتفی یک محفل برای گروپ social media به خصوص توییتربرگذار کردند. وموسسه افغان سیتادل  با همکاری استاد کمپیوتر تصدیق نامه های (لوح تحسین) و جوایز اعطاء کردند, برای اول تا سوم عضو گروپ توییتر بخاطریکه علاقه مخصوص و فعالیت های زیاد به توییتر داشتند .


بعضی شاگردان صنف کمپیوتر علاقه زیادی به بلاک نویسی دارند شروع به بلاک نویسی کردند و به صورت عالی ادامه میدهند.  تمام شاگردان صنف کمپیوتر فعالیت های زیادی در سایت های اجتماعی دارند.
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160