نخبه گان خلاق تقدیم می کند : مشاوره ی آن لاین رایگان برای حل مشکلات زندگی در بخش های گوناگون زندگی

Posted on at


تقدیم به تمام کسانی که تصمیم دارند به جنگ مشکلات بروند و از پس آن سربلند بیرون بیایند

یکی از بخش هایی که در زندگی بسیار مهم است موضوع ارتباطات ، مذاکره و رابطه هاست . اگر ما در رابطه با جنس مخالف شکست بخوریم همانند این است که در کل زندگی شکست خورده ایم و به زندگی ما به صورت جدی آسیب می زند و حتی زندگی ما را فلج می کند .

مدیریت ارتباطات یک هنر است حتی زمانی که ما در یک رابطه شکست می خوریم نیز قابل مدیریت و بازسازی و یا فراموشی است و شما می توانید با مشاوره ی آن لاین از پس این مشکل برآیید

.

در زندگی هر فردی فراز و نشیب های فراوانی را طی می کند و اگر هر فرد از پس این فراز و نشیب های زندگی بربیاید فردی قوی و کارآمد خواهد شد و اگر از پس این نوسانات و مشکلات برنیاید آسیب می بیند و تبدیل به فردی می شود که زندگی بر او تلخ می شود و رفته رفته از واقعیت های زندگی فرار می کند و  وارد آسیب های دیگری به صورت نا خواسته می شود نمونه ای از آسیب هایی که فرد می بیند به صورت زیر می باشد

دزدی کردن، فرار از منزل ، به زور متوسل شدن و زور گویی، استفاده از پرخاش و خشونت ، استفاده از فریب و نیرنگ برای رسیدن به هدف، خود کشی ، پناه بردن به اعتیاد و مواد مخدر و مشروبات الکلی ، درمانده و ناامید شده دست از تلاش و کوشش برداشتن و .... 

زمانی که ما نمی توانیم از پس مشکلات زندگی خود برآییم باید از یک متخصص کمک بگیریم تا با کمک او بتوانیم از پس مشکلات زندگی برآییم و آرامش  و موفقیت را تجربه کنیم

ساعت 7 شب به وقت کابل و تهران به صورت آن لاین در خدمت شما هستم برای کمک به شما برای حل مشکلات زندگی تان.

 

 

 

 

 

 About the author

160