مهارت مقابله با شکست قسمت دوم ( با مدیریت شکست می تواند پیشرفت و موفقیت را تجربه نمود )

Posted on at


شكست در زندگی، هرگز نتیجه‌ی یك تصادف نیست، بلكه پیامد و حاصل انبوهی از خطاها، اشتباهات و كم‌ كاری‌هایی است كه در سالیان گذشته صورت‌ گرفته‌اندانجام ارزیابی منطقی :


قدم اول این که بپذیرید که به یکی از خواسته های خود نرسیدید و متحمل شکست شده اید . و این شکست ارزش ناراحت شدن را دارد(  البته به شکست می توان به این گونه هم نگاه کرد : من به نتیجه ای رسیدم که مطلوب من نبود که البته باید مجدد بررسی کنم شرایط را و دوباره تلاش کنم .) اولین چیزی که در این زمینه باید از خودتان بپرسید این است که : چطور می توانم علت این شکست را به شیوه ی منطقی بفهمم ؟


یادمان باشد که ما قهرمان یا نابغه ای در سطح جهانی نیستیم باید به اندازه ی توانمان از خودمان توقع داشته باشیم .


راهکار : وقتی که در کار مهمی شکست می خورید نیاز است قدری صبر کنید و یک ارزیابی منطقی از موقعیت به عمل آورید :


1. اگر شکست شما دشواری بیش از اندازه و نامتناسب بودن مسئله با توانایی های شما بود است در این صورت :
- با توجه به شناخت مسئله در حوزه هایی که نیاز دارید توانایی های خود را افزایش دهید .
- اهداف معقول تری برای خودتان در نظر بگیرید
2. اگر علت شکست شما این بوده که مشکل را دست کم گرفتید و به اندازه ی کافی تلاش نکردید ، در این صورت می توانید
زمانی را برای توسعه مهارت های خود و آموختن روش های جدید حل مسئله صرف کنید.


3. اگر به علت بد شانسی شکست خوردید می توانید
( بد شانسی یعنی انجام کاری در زمان نامناسب )
می توانید با توجه به زمان مناسب دوباره امتحان کنید
4. اگر دخالت فرد دیگری موجب شکست شما شده
لازم است که مهارت جرات مندی و مذاکره ی سازنده را یاد بگیرید و تمرین کنید  • مهارت دوم برای مقابله با شکست :


 با استفاده از ارزیابی های منطقی راهکار مثبتی برای مقابله با شکست پیدا کنید


پایداری و استقامت ( تسلیم نشوید )


 اتخاذ نگرش مسئله گشایی نسبت به زندگی .


 مسئولیت شکست خود را بپذیرید


 مهارت های خود را افزایش دهید


توجه به تجارب بعضی از انسانهای خلاق و موفق جهان به شما کمک می کند تا به ارزش استقامت و پشتکار برای مقابله با شکست پی ببرید   • مهارت سوم مقابله با شکست :


 پس از تجربه ی شکست استقامت کنید و از مهارت های حل مسئله برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید .


حفظ غرور


غرور و عزت نفس نتیجه ی داشتن احساس کنترل درونی در هنگام مواجه با مشکلات زندگی است 


ادامه دارد About the author

160