مهارت مقابله با شکست ( قسمت هفتم )

Posted on at


مهارت هفتم مقابله با شکست :


برکمال گرایی خود غلبه کنید .


تقویت حس توانمندی خود .از طریق کسب موفقیت و یادگیری نسبت به موفقیت ها و تلاشها و توانایی خود بهتر می توانید با شکست های تان مقابله کنید . شما می توانید با این گفته ها خود را تشویق کنید :


من واقعا تلاش خودم را کردم . من واقعا دست از کار نکشیدم ، من واقعا در این کار خوب بودم ، من باهوش هستم . وقتی که شما به ارزش خود پی می برید ترغیب می شوید تا زمانی که تمام راه حل های احتمالی را بررسی نکرده اید ، دست از حل مشکل نکشید . شناخت توانایی های خود به شما کمک می کند تا درک کنید با این که حل برخی از مشکلات زندگی تلاش زیادی می طلبد ، ولی سرانجام می توانید بسیاری از آنها را می توانید برطرف کنید .


دخترها و پسر ها :


پژوهش ها نشان می دهد که دختر ها شکست تحصیلی خود را ناشی از ناتوانی و بی استعدای خود نسبت می دهند ، ناراحت و مایوس شده و دست از کار می کشند اما در مقابل پسرها شکست های خو را ناشی از مشکلاتی می دانند که می توانند بر آنها غلبه کنند . پسران در مقابل شکست می گویند : شاید به اندازه ی کافی تلاش نکردم . یا شاید معلم واقعا سخت گیری کرده است . اما من کم هوش نیستم و می توانم دفعه ی بعد بهتر از این عمل کنم .


چرا واکنش دخترها نسبت به پسرها نسبت به تجربه ی شکست اینقدر متفاوت است .؟


پژوهشگران دریافتند که انتقاداتی که معلمان از دخترها  می کنند بیشتر بر سر عملکرد عقلی ( هوشی ) ضعیف آنها متمرکز است . در صورتی که انتقاد معلمان از پسرها اغلب از زیر کار در رفتن و قانون شکنی آنهاست . بنابراین پسرها انتقاد معلمان را راحت تر تحمل می نمایند . آنها نمره های منفی ملم را به ناتوانی های شخصی خود نسبت نمی دهند . اگر چه معلمان اغلب دختر ها را کمتر از پسرها سرزنش می کنند ، چون دختر ها انتقادات را به دل می گیرند ، بیشتر ناراحت می شوند .


در کل برخورد هر دو جنس نسبت به شکست در نوع برداشت آنها از توانایی های خودشان می باشد . زن ها و مرد ها باید هر دو به ارزیابی راه حل هایی که برای مقابله با شکست یاد گرفته اند بپردازند و اگر یاد بگیرند به تلاش و توانایی های خورد بیشتر ارزش قائل شوند برای آنها سودمند تر خواهد بود .About the author

160