احساس آرامش و دوری از افسردگی

Posted on at


آیا تا کنون احساس افسردگی، خستگی و کسالت به شما دست داده است؟ اگر اینگونه است، آیا گاهی به علتآن، که چرا چنین احساسی به شما دست داده است، اندیشیده اید؟ لحظاتی درزندگی پیش می آید که همه بنوعی ، زیاد یا کم احساس غم ، ناامیدی، افسردگی ، کسالت ، و خستگی می کنیم. حس می کنیم که انسان شاد و خوشبخت نیستیم.


و یا حتماً برای شما اتفاق افتاده  که خلاء یا کمبودی را در زندگی احساس کنید؟ مثلا وقتی خود را با شخص دیگری مقایسه می کنید، او را فردی خوشبخت و شاد می پندارید و خود را فردی بدبخت و افسرده.حتماً شما هم گاهی غمگینی و کسالت روحی را در زندگی تجربه کرده اید و شاید این لحظات زشت و ناخوشایند یکی از اسرار نظام آفرینش باشد تا ما از لحظات زندگی مان استفاده مناسب کرده و ازین لحظات بیشتر لذت ببریم.


مریضی، امریست ناخوشایند برای تمام انسان‏ها؛ امّا برای پی‏بردن به ارزش سلامتی و استفاده عالی از تندرستی و قدردانی و شکر گذاری از آفریننده همه زیبایی‏ها، تذکر بسیار مهمی برای انسان است و به عبارت دیگر، برای پی‏بردن به ارزش هر نعمتی، از دست دادن آن، بهترین و مناسب ترین وسیله برای بیداری انسان و استفاده خوب از نعمت‏های پروردگار است. پس اگر مریضی یا هر یک از مشکلات زندگی را یک نعمت تصور کنیم بنابراین،همه افسردگی و فشار های روحی به نشاط و آرامش باطنی تبدیل میشوند.


چالش مهم که باعث میشود پریشانی وارد زندگی ما شود، دید منفی ما نسبت به زندگی، محیط و مهمتر از همه، نسبت به خود ماست که به خود تلقین میکنیم. که شاید از دوران نوجوانی، به صورت ناخودآگاه، از دیگران به ما سرایت کرده باشد.


به هر صورت، برای رفع این دسته از مشکلات راه حل های که خودم آنرا بکار بسته ام و نتیجه مثبت گرفته ام، برای شما ارائه میدهم که آرزو دارم با استفاده از آنها آرامش و سلامتی روحی خود را باز یابید.o         توجه خاص به معنویات مخصوصاً نماز اول وقت


o         امید به رحمت الهی در همه وقت


o         دوری از  از تنهایی مطلق؛ سعی کنید به جز لحظاتی که ضرورت دارید، در تنهایی قرار نگیرید


o         مبارزه با منفی گرایی های فکری


o         فکر کردن به جنبه های مثبت


o         به یاد آوردن مؤفقیت ها


o         معاشرات با افراد شاداب، فعال، اجتماعی، متدین و در عین حال مثبت‏نگر و دوری از افرادی که از زندگی شکایت میکنند


o         اهمیت دادن به ورزش


o         خواندن قرآن و دعا ها چون بنا بر تحقیقات دانشمندان کسانیکه به دعا و نیایش اعتقاد دارند و آنرا انجام میدهند در زندگی شان آرامش واقعی دارند


o         پرهیز از بیکاری و عدم برنامه ریزی در زندگی


o         مشاوره با یک مشاور خوب برای برنامه ریزی اوقات شبانه روزی


o         تغذیه مناسب ...


o         رابطه صمیمانه با طبیعت


                                                                 سبز و کامگار باشید؛


 


نویسنده: محمد کمیل جوادیAbout the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160