معرفی رشته جدید ورزشی تی کوان- دو- سنتی

Posted on at


بنیان گذار این رشته ورزشی در قاره آسیا و همچنان افغانستان استاد خوبم ماستر الحاج گلا جان وفا میباشد. 


رشته تی کوان- دو ITTAF همان تکواندوی ITF بوده اما به شکل مدرن تر که متخصصان جهان در این زمینه تصمیم گرفتند تا با تغییر نام و رنگ لباس خواسته های جنرال چوی هانگ هی بنیانگذار رشته تکواندو ITF را بر آورده سازند و کیفیت  این رشته را به آسمانها برده و این رشته هنری و زیبا را شامل المپیک سازند . زیرا ITF بخاطر نام تکراری که از International tennis federation  گرفته بود و لباسش همچون پومسه به رنگ سفید بود شامل المپیک نشده بود ، اما ما امیدواریم ITTAF المپیکی شده تا جوانان قدرتمند افغانستان نیز مدال های طلایی را کسب نمایند ،  البته تا حدی  ما شاهد پیشرفتهای آن هستیم.


این رشته ورزشی شامل پنج نوع مسابقه (فارم ، مبارزه ، شکستاندن اجسام سخت ، ضربه های پروازی و دفاع های شخصی) میباشد . تی کوان- دو از سه کلمه : تی به معنای پریدن ، کوان حرکات دست و پا و دو انجام این حرکات در قالب هنر متشکل میباشد . همچنان واژه(ITTAF) از کلمات International Traditional Taekwon-do Federation گرفته شده که به معنای فدراسیون تی کوان- دو سنتی (اصلی) بین المللی میباشد.


رئیس فدراسیون کل جهان سنیور ماستر ماریو پانس و رئیس فدراسیون کل  قاره آسیا ماستر گلا جان وفا از کشور عزیزمان افغانستان میباشد و معلومات بیشتر را می توانید از سایت ITTAF.COM  کسب نمایید.
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160