رشوه

Posted on atرشوه که یکی از آفات جامعه ما میباشد و در بعضی از ارگان ها به صورت بسیار وسیع ریشه دوانیده است  .و به این بلا به نام های چون هدیه ، شیرنی ، پول چای وقلمانه و.......یادمی نمایند.  در نخست میخواهیم یک تعریف از رشوه داشته باشیم .


رشوه عبارت است از آنچه که برای ابین بردن حقی ویا حق نمودن باطلی می دهند . با توجه به تعریف فوق می توان گفت که اساس رشوه را قصد ونیت باطل تشکیل می دهد  کلمه رشوه از دو کلمه "رشا" رشوه دادن و "ارتشا" رشوه گرفتن از همین ریشه اخذ شده است .


عوامل رشوه و رشوه خواری


ایمان ضعیف : مهمترین دلیل گرایش به این گناه کبیره میباشد شخص با ایمان به دلیل اینکه توکل به رحمت الهی دارد اطمینان دارد که خداند (ج) مشکلات اقتصادی اش را به بهترین نحو احسن بر آورده میسازد و دیگر نیازی به دست داراز کردن به گناه رشوه ندارد . همچنین شخص با تقوا از نیروی قناعت ورزی برخوردار است و همین نیرو شخص را از حرص وطمع ودر نتیجه افتادن در دام رشوه رهایی می بخشد


سودجویی ومنفعت طلبی : انسان دارای غریزه منفعت طلبی است و همواره به خاطر به دست آوردن منافع حرکت میکند .مشکلات اقتصادی کارکنان : پائین بودن معاش کارمندان یکی از دلایل عمده رشوه ستانی میباشد. به طور مثال یک مامور بست پنج را مد نظر میگیریم معاشش است 7500 افغانی این شخص خانه کرایی دارد پول برق ، آب و مصارف غذا، دوا ولباس اولادهایش هم در گردن اش است پس با این پول ناچیز چکار به کند؟


برای جلوگیری از رشوه چه کارهای باید بکنیمبه طور کلی گفته میتوانیم بگوییم که رشوه به طور کامل از هیچ کشور ریشه کن نمی شود اما این امکان وجود دارد که تاحدودی مهار کرد


1 – بالا بردن سطح آگاهی کارمندان


2- تصویب قوانین مربوطه واهتمام جدی در اجرای آن


3- حذف تشریفات زائد اداری


4- دقت در انتخاب کارمندان


5- بلند بردن معاش کارمندان


6- به موقع دادن معاش کارمندان


 


نویسنده حمیدالله حمیدیAbout the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160