انترنت چیست

Posted on atقویترین ابزار که تا اکنون برای جمع آوری اطلاعات یا مبادله اختراع شده است انترنت می باشد.
این مجموعه با هم یکجا گردیده توسط تلفون بین هم مکالمه می کنند به ویژه از چند سال پیش که انترنت شگفت های در رشد خود داشته است و نوآوری هایش را در بی شمار است


.
انترنت خود که در کل مدیون پیشرفت های بشر است چرا که در زیادتر از حوزه ها همچون سیاست بیان ویا آزادی وحتی اهمنیت ملی و بین الملی دامن گیر شده است.
با خواندن این چون وچراها ما می توانیم به آسانی وارد دنیای انترنت شویم.
انترنت ماده یا جسم قابل لمس نیست بلکه انترنت یک شبکه دیجیتالی است که تحت تجربه های انسان تمامی اطلاعات و دانش های خود را به صورت موزیک تصاویر های رسانه یی و ویدیو یا فیلم به شکل الکتریکی در نوار ابزار آن قرار بدهیم.
خود کلمه انترنت می تواند ذهن ما را در کل اغتشاش کند پس زمانی که ما با انترنت سر وکار داریم باید تمامی هوش وهواس خود را جمع کرده وهمچو یک گرامر انترنت را فتح کنیم و تمامی درخواست های خود را به صورت بسیار ساده و آسان به انترنت اراعه کنیم


.
انترنت کلمه امریکای است که معنای انترنشنل تاب را می دهد وانترنت در زبان فارسی معنای داخل شدن به جال والیبال را می دهد انترنت وسیله است که به آن به هر کسی که خواسته باشیم ارتباط بر قرار کنیم ویا اطلاعات را از آن دریافت کنیم وتعداد بی شمار از مردم به آن دسترسی دارند واز آن در بخش های مختلف زندگی وبرای حل مشکلات خود  استفاده می کنند وبه این گونه می توان اطلاعات خود را با دیگران شریک واز اطلاعات دیگران استفاده کرد. About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160