سناریو نویسی دانش آموزان

Posted on at


در این هفته از طرف مکتب شاگردان را در کورسهای انگلیسی، کامپیوتر، از طرف کورس بین المللی اطلاعات آی تی معرفی کردند. از طرف افغان سیتادل کورس به داخل مکتب دایر شده است. شاگردانیکه به قصه خوانی، ژورنالیزمی، داستان نویسی، مقاله نویسی، علاقه داشتند به این پروگرام اشتراک کردند.


و همچنان از طرف اداره این لیسه با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمودند.


در این هفته یک شخص از هندوستان به افغانستان آمد٫ و در مورد کاردستی برای شاگردان و معلمین نمایش داد. و همچنان چند جلد کتاب که در مورد ساخت کاردستی میباشد٬ برای شاگردان به فروش رسانیده است.


 


شاگردان در این هفته در مورد فلم انکس معلومات زیادی کسب کردند. که چطور میتوانند شیرنگ خود را بالا ببرند. و همچنان مقاله های که آپلود می نمایند باید با کیفیت و با مفهوم باشد٫ مورد جلب و توجه خواننده قرار بگیرد. وقتی یک خواننده موضوعی را میخواند باید زود مفهوم آن را بفهمد.


سناریورنویسی: این یک ورکشاپ میباشد که از طرف شرکت افغان سیتادل دایر شده٫ که توسط استاد ژورنالیزم تدریس میشود.


دلیل ایجاد این ورکشاپ  بخاطریکه فلم های افغانی چندان بیننده نداشته٫ بخاطریکه نویسنده های شان مسلکی نبوده به این خاطر این صنف دایر شد. و مسلکی شدن شاگردان به شکل حرفه یی و همکاری با آن ها از طرف افغان سیتادل جریان دارد.اساتید این ورکشاپ گفته اند٫ ما کوشش میکنیم تا در آینده های نزدیک برای شاگردان پروگرام ها و پروژهای برای ایشان بدهند. از این به بعد کوشش می کنند که این ورکشاپ از تمام مکاتب شاگردان را جمع آوری کرده و تدریس نمایند و همچنان در آخر داستان های که خیلی خوب بود و مفهوم زیادی داشت آن هارا جمع آوری کرده و یک فیلم از آن میسازند.About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160