ازدواج های اجباری

Posted on at


الله متعال پیوند ازدواج را از نشانه ها و آیات خود در روی زمین خوانده و در مورد این رشته مقدس و مبارک در سوره الرم آیه 21 فرموده است:ترجمه: و از نشانه های خداوند این است که از جنس خود تان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان تان مودت و دوستی و رحمت قرار داد. بدون شک در این چیز ها نشانه های است برای گروهی که تفکر میکنند. به ارتباط تفسیر و فواید و آموختنی های این آیه مبارکه که چند نقطه را در خور دقت و تامل است


:


-ازدواج یکی از نشانه های علم و قدرت خداوند (ج) استکه تفکر و اندیشه در اسرار و حکمت ها و فواید آن باعث عمق شناخت و معرفت خداوند و تقویت ایمان میشود. -تاکید و تصریح بر اینکه زن ومرد هر دو از یک جنس بوده و از نظر یعنی خصایص و حقوق انسانی با هم برابر اند. -ازدواج نظام و قانونیت الهی که از طرف خداوند (ج) تشریع شده و از این سبب دارای قدسیت و جایگاه مهم است. -هدف از ازدواج رسیدن انسان ها(زن و مرد)به آرامش روانی اجتماعی و حتی اقتصادی میباشد. زنده گی آرام و پر از سعادت و اطمینان و استقرار در گرو پیوند ازدواج است. -اساس و بنیاد پیوند مبارک و میمون ازدواج مودت محبت دوستی رافت رحمت و دلسوزی متقابل بین خانم و شوهر است. ازدواجی را که فاقد این عناصر بنیادین و مهم باشد از نظر قرآن کریم نمیتوان ازدواج کامل و موفق خواند. به خاطر همین اهمیت حیاتی ازدواج است که دین اسلام پیروان خود را به ازدواج و تشکیل خانواده امر نموده و در آیات قرآن کریم و احادیث نبوی بر ضرورت پیوند ازدواج تاکید جدی صورت گرفته. پیامبر (ص) را راه و روش یعنی سنت خود خوانده و فرموده اند: نکاح و ازدواج از سنت و روش من است و هر کسی سنت مه را ترک کند از جمله اتباع و پیروان من نیست. چون ازدواج از جمله مهمترین عقود به شمار می رود و در قرآن کریم از آن به (میثاق غلیظ) یعنی پیمان بسیار مستحکم و قوی یاد شده است بنابر آن در فقه اسلامی به رضایت هر دو طرف عقد ازدواج یعنی زن و مرد در صورتی که عاقل باشندتوجه و اهتمام جدی صورت گرفته است و عقدی که در آن رضایت یکی از عاقدان موجود نباشد فاقد اعتبار شرعی است. محدث بزرگ امام بخاری(رح) در صحیح بخاری بابی را چنین عنوان گذاری کرده است:(اگر پدری دخترش را در حالی به ازدواج بدهد که او (دختر) راضی نیست نکاح او مردود است). در حدیثی بریده بن عبدالله از ام المونین عایشه(رضی الله عنها) روایت کرده است که یکی از صحابیه ها نزد ام المومنین عایشه (رضی الله عنها) آمده و گفت که پدرش وی را بر خلاف رضا و رغبت او به ازدواج با پسر کاکایش وادار میکند. حضرت عایشه به دختر گفت (صبر کند تا پیامبر (ص) تشریف بیاورند) وقتی پیامبر (ص) تشریف آوردند پدر دختر را نزد خود خواسته به او امر کردند تا دخترش را با کسی که رضایت نداره مجبور نسازد. پس از آن دختر به پیامبر اکرم (ص) گفت:که با ازدواج با پسر کاکایش موافق است و خاطر نشان ساخت که برای آن این کار را کرد تا همه بدانند که کسی دخترش را به زور به کسی که دختر به او راضی نیست به نکاح داده نمیتواند.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160