کاهش عمر با موسیقی

Posted on at


موسیقی : آنچه تمام مردم جهان شیفته آن میباشند . موسیقی یکی از کلمات جنباننده جهان بوده که مفهوم سیاسی ، مذهبی ، نظامی و ... را میتوان در آن بخوبی دید
اگرچه چندین تن از دانشمندان ، موسیقی را شعبه ای از ریاضیات دانستند و همچنان در نقاط مختلف جهان برای درمان بسیاری از بیماران از روش موسیقی درمانی بصورت فعال و غیرفعال استفاده میکنند ، اما روز و شب را صرف ایجاد موسیقی و یا گوش دادن به موسیقی زیاد عاقلانه بنظر نمیرسد ، انسان یک موجود چند جهتی بوده میبایست تمام جهت هایش را مورد بررسی قرار دهد "نه آنکه روز و شب را بطور تکراری بگذراند". پس اگر شنوندهء سابقه دار موسیقی هستید ، وقتتان را ارزشمند دانسته و بطور مختصر آهنگ گوش بدهید


حتی اگر میخواهید یک موزیسین فوق حرفه ای باشید باز هم ابتدا مسائل جسمی و روحی خود را در نظر بگیرید ، نه تنها موسیقی بلکه هر کار دیگری که بطور دائمی و بدون وقفه انجام شود باعث اختلال روند زندگی انسان میگردد . همچنان مطمئنا شما به یک صوت دیگر نیز نیازمندید "آنچه مستقیماً لطافت ، آرامش ، عشق و مثبت اندیشی را در وجودتان ذخیره و فضای قلبتان را مملوء از بزرگی ، بخشندگی و پاکیزگی مینماید" صوتی که هیچ چیز با آن و معنای آن قابل مقایسه نیست ، صوت زیبای قرآن ... صوت قرآن نه تنها باعث آرامش روح و روان میگردد بلکه اَز مبتلا شدن شخص به امراض گوناگون جلوگیری مینماید (بسیاری از عالمان تاکید بر گوش دادن قرآن برای جلوگیری از سرطانها مینمایند) ، نه تنها یک موسیقیدان بلکه تمام مردم روی زمین بدون تعقیب نمودن کلام خدا آرمانهایشان پوچ و بی معناستاگر تصمیم بر واضح نمودن حلال و یا حرام بودن موسیقی از نگاه اسلام و یا تشریح شعبات و جزئیات علم موسیقی داشته باشیم ، صدها صفحه سفید را باید از زیر نوک قلم عبور دهیم ، بنابراین هدف در اینجا ممانعت در زیاده رویست
پس بیاد داشته باشید : ایجاد رابطه ای سالم و مستحکم میان کارهایمان باعث پیشرفتی عظیم میگردد


حق کپی محفوظ استAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160