چرا در فیلم آنکس مینویسم ؟!

Posted on at


برای عده ای که با دفتر( فیلم آنکس) آشنایی کامل ندارند ، گاهی این سوال پیش می آید که کار در( فیلم آنکس)  چگونه است و چرا عده ای در این وب سایت کار میکنند؟


 


شاید به دلیل گسترده گی کارها و فعالیت ها نتوانم همه جزایات این سایت را بگویم ، اما برای خودم که یکی از اعضای نهایت کوچک آن به حساب میروم ، کار یکی از زیبا ترین و جالب ترین مصروفیت هاییست که دارم و به عنوان یک جوان ازفعالیت در این نهاد اجتماعی فرهنگی لذت میبرم .


شاید در هفته یک بلاگ بنویسم و یا هم تمایل به نوشتم یک بلاگ در دوهفته به دلیل دیگر مصروفیت هایم داشته باشم ؛ اما درکل طرفدار تداوم کارو فعالیت خود هرچند با وجود دیگر دست و پنجه نردم کردنها در امورات دستو پاگیر زندگی هستم .بدون شک که یکی از دغدغه های بشر از دیری به این سو یا از بدو وجود انسانی تلاش برای تبارز توانایی های دورنی آنهاست ؛ و سعی در جهت پیشگام ساختن طرزف افکار به روز است، و از دیدگاه من فعالیت در این سایت دقیقا همین حس و حال را در من پدید و آورده و برایم جالب است، دیگر اعضا را با نوشته هایی که همواره قلب را لمس میکند تعقیب کنم و با ذهنیتی توام با آن من نیز ادامه دهم .راستش برای من کسب مفاد مادی در رده های ابتدایی کارم قرار ندارد ، من به عنوان یک بشر بیشتر طرفدار کسب یا شکار معنویات کاری و شغلی هستم و جالب اینست که این نکته را به دلیل اینکه امروز بعد از چندی به صفحه خود رفتم نوشتم .


شاید هریک تان حدس زده باشید که چه اتفاقی ممکن برایم رخ داده باشد ؟!!


خوب به هر حال باید اعتراف کنم من عاشق فعالیت های از این قبیل در (فیلم آنکس) هستم . About the author

faribarejhan

fariba rejhan from Herat Afganistan .Student of 12th grade of Amir Ali shir Nawaie and intersted to writting topics and reports.

Subscribe 0
160