خنده بر مشکلات:

Posted on at


در گام نخست انسان در زندگی خود دارای مشکلات زیادی می باشد به تنهای خود نمی تواند به مشکلات فایق اید زمانیکه ذهن انسان به مشکلات روبروی میشود و کدام چاره دیگر ندارد که ان راحل بسازد از نگاه طبی برای ان مشکل بخندید زیرا وقتی این عمل را انجام می دهید شما را به مشکلات تان غالب می سازدو یا زمانیکه مردم به شما دشمنی نشان میدهد باید کوشش کرد به عنوان یک موضوع فکاهی تلقین کنید اگر در ان زمان از خود دفاع کنید نتیجه اش ان می شود که در شما کینه و نقرت را ایجاد شود البته انسان در زندگی دچار مشکلات بی پولی و بیماری و سایر خطرات است اما در چنین اوفات نمی توان گفت بخندید ما در جریان بسیاری از کارها وقایع زندگی ناچاریم جدی برخورد نموده تا مشکلات خود را حل بسازیم هنگامیکه مورد ظلم وستم و حق ناشناسی مردم و اعضای خانواده دور و یا نزدیک قرار می گیریم بهترین وسیله برای حفظ اعصاب  وتعادل روح برای ما خندیدن است


.


فرض می کنیم که شما خندیده نمی توانید باید چه کرد؟


شما هر وقت خواستید احساس خاص در خود پیدا کنید . مثلا: اگر خواستید احساس خوشبختی کنید خود را از اشخاص خوشبخت احساس کنید و بخندید وخوشحال باشید مانند یک خوشبخت  قدم بزنید به زودی احساس می کنید که واقعا یک ادم خوشبخت هستید اما چه خوب هست  که به چیز ها بخندیم که موجب ناراحتی نگرانی ما شده استAbout the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160