رنگین کمان چگونه تشکیل میشود؟

Posted on at


نور ویژگی های جالبی دارد. از جمله اینکه (نور سفید) از هفت رنگ تشکیل یافته است.

این هفت رنگ عبارتند از: سرخ(قرمز), نارنجی, زرد, سبز, آبی, نیلی و بنفش.

اسحاق نیتن دانشمندی که جاذبه زمین را کشف کرد با آزمایش نشان داد که نوراز هفت رنگ تشکیل شده است. او یک منشور شیشه ای را در سر راه باریکه ای از نور سفید قرار داد و طیف رنگی حاصل را که شامل این هفت رنگ بود را کنار هم مشاهده کرد. در آزمایش بعدی او منشور دیگری در مسیر همین هفت رنگ قرار داد, عجیب این که آنها در داخل منشور دوم با هم مخلوط شدند و پس از خروج دوباره نور سفیدی تشکیل دادند.

ما میتوانیم این پدیده ای فیزیکی تجربه نور را بصورت رنگین کمانی زیبا در آسمان مشاهده کنیم. نور آفتاب روی ملیون ها قطره کوچک آب معلق در هوا میتابد, واین قطرات-نظیر همان منشور-نور را می شکنند و به هفت رنگ تبدیل می کنند, به همین دلیل معمولا رنگین کمان بعد از بارندگی به وجود می اید. شما وقتی میتوانید رنگین کمان را ببینید که خورشید و چشم های شما و مرکز کمان های قوس قزح همه باید در یک امتداد قرار گیرند.  بنابراین هنگامی که خورشید وسط آسمان (حوالی ظهر) قرار دارد, شما به دیدن رنگین کمان موفق نخواهید شد, بلکه رنگین کمان فقط در صبح و عصر روزهای بارانی تشکیل می شود.

با تشکر زبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160