نقاشی جرم نیست

Posted on at


بنام یکتا و بی شریک

منظورم از نقاشی.....  احساسات ,عواطف, درد, رنج ومشکلات بعضی از افراد میباشد . اکثر مردم یا اطفال نقاشی میکنند و علاقه  زیادی به نقاشی دارند.اطفال زیر سن 7 سال برای تفریح وساعت تیری نقاشی میکنند اما از سن 7 سال به بالا آنها نیاز به تفریح ندارند و آن هم تفریح از طریق نقاشی.....

من چندین بار  با چنین راه روبرو شدم که بخاطر بیرون کردن    دردورنج وبیان نمودن  احساسات خود نقاشی میکنند ومیخواهند همه را از درد که در سینه دارند با خبر کنند .آنها میتوانند احساسات خود  را از هر طریق برای مردم بیان کنند  اما به نظرمردم بیان نمودن احساسات آنها از راه های گوناگون جرم است  اما (نقاشی کردن جرم نیست)  .

من خودم اکثر اوقات نقاشی میکنم امامن برای بیان احساسات خود نقاشی نمیکنم به خاطر علاقه که دارم نقاشی میکنم,  اما از وقتی که شروع به بلاگ نویسی  کردم از این طریق بعضی اوقات احساسات خود را بیان میکنم .میخواهم احوادث و واقعات که در زنده گی و جامعه بشری برای ما رخ میدهد بیان نمایم , میخواهم همه را از زنده گی پر رنج مردم آگاه سازم , آگاه سازم  تا که بی علت  در باره شان قضاوت  نکنند . نوشتن مقاله ابراز  نمودن درد و رنج  است  گرچه برای ما کافی نیست چون تنها قلم را گرفته و روی کاغذ سفید  مینویسیم , مینویسیم آنچه  بر ما اتفاق افتاده , مینویسیم آنچه,  آنچه در زنده گی قابل جبران نبوده  است و مینویسیم  آنچه را که در سینه دفن  نموده ایم ..... آنچه که از درک بیرون است  , از درک کسانی که این همه مشکلات را  ندیده باشند , تحمل  نکرده باشند  و همیشه  خوش بودند دور از درد و رنج و غم و دوری.....

درک کردن برای من عادی شده است  من به چشم  کسی که درد داشته باشد ببینم ,  میفهمم  چی  دردی دارد .....کسی که  درد داشته باشد  نیاز به نصیحت ندارد  , نیاز به هم صحبتی دارد , نیاز به همدردی دارد .....خلاصه هر نقاشی از خود  حرف های دارد که نیاز به درک دارد اگر دقیق خیره شوید به نقاشی پس درد نقاش  را خواهد دید و احساس خواهی کرد که درد او را دگرگون کرده است.

اثری از خودم

نقاش جهانم نه نقش جهانیان

سازگار با همه چیز نه بازیچه مردمان

گفته من برای همه اینست که:

آنکه درد دارد نیاز به همدردی دارد نه نصیحت بی باکان

فردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 1199
160