سواد زندگی چیزی که در افغانستان بسیار کم یاب است

Posted on at


زمانی که صحبت از سواد می شود همه ما به صورت ناخود آگاه به خواندن و نوشتن فکر می کنیم . و یه تعداد از افراد می گویند که در زمانه ای که ما در آن زندگی می کنیم سواد به معنای دانستن کامپیوتر و زبان انگلیسی است .اما داستان واقعی سواد در زمانه ای که ما در آن زندگی می کنیم متفاوت شده است

 

در ابتدا می خواهم یک تعریف از سواد زندگی برایتان داشته باشم :

سواد زندگی یعنی مجموعه ای ازدانش و مهارت هایی که باعث می شود زندگی را با کمترین تنش و ناهماهنگی و تولید آرامش ، کارایی و اثر بخشی بیشتر اداره کرد

بیایید یک نگاهی به زندگی خودمان بکنیم زندگی اکثر مردم افغانستان  با یک سری از ناهماهنگی ها بی نظمی ها و بدشانسی ها و تنش ها ، بی وفایی ها و ... درگیر است .

یک تعداد از جوانان شکایت شان از این است که عشق شان بی وفا از آب در آمد و آنها را تنها گذاشت و رفت بعضی از افراد این موضوع را با یک نگاه تند تری بیان می کنند می گویند که به من خیانت کرد و این موضوع تاثیر بسیار جدی در زندگی آنان می گذارد گاهی اوقات این تاثیر تا به حدی جدی است که طرف دست به خودکشی می زند . بیاییم این موضوع  را از منظر سواد زندگی نگاه کنیم .

مهارتی را که این جوان باید در این بخش داشته باشند به صورت کلی به آن نگاه می اندازیم تا ببینم چگونه این تیپ جوانان می توانستند از این مشکل عبور کنند 

بحث ایجاد یک رابطه شاید کار زیاد سختی نباشه اما مهم ترین چیز حفظ و توسعه ی یک رابطه است . مهارتی که این تیپ جوانان باید یاد بگیرند . حال به این موضوع به صورت جزئی تر نگاه می کنیم :

مهارت حفظ یک رابطه به جند عنصر نیاز داره که به صورت زیر هست

انتخاب درست

 خود کنترلی

شناخت خویشتن و شناخت طرف مقابل

تحمل تفاوت ها

ادامه داردAbout the author

160