ازدواج

Posted on at


در جوامع امروزی، خصوصاً در کشور ما افغانستان، به دلیل مسائلی از قبیل، پایین بودن سطح اقتصادی، سخت گیری والدین و عنعنات مخصوص آنها....، افکار کهنه و فرسوده مردم و ...... در نتیجه ازدواج برای جوانان تبدیل به یک معذل شده استبرای مثال در یک خانواده افغان، دختران که هیچ اما پسران به ندرت حق انتخاب زوج مورد علاقه خود را دارند، اگر دختر بگوید من فلان پسر را برای زندگی آینده خود مناسب دیده ام در آن صورت همگی او را یک دختر بی چشم و روی دانسته و او را سرکوب میکنند در حالیکه این حق مسلم هر انسان است که وقتی به سن قانونی رسیده و خوب و بد زندگی را درگ کرد، در نیتجه اولویت انتخاب همسر آینده با او است.


در بعضی خانواده ها، پدران و مادران فامیل، با گذاشتن شرایط سخت و دشوار پیش روی جوانان، باعث میشوند یا آنها درست به کارهای خلاف بزنند یا اینکه با دنیای ناامیدی از ازدواجشان منصرف شوندحتی در بعضی فامیل ها تعصب آنقدر زیاد است که حتی روی افکار و عقاید فرزندانشان تأثیر میگذارد. برای مثال پدر یک فامیل با ازدواج پسر خود با دختر مورد علاقه اش مخالفت میکند و میگوید، آن دختر از فلان ولایت است و ما از فلان ولایت هستیم.....،


یا میگوید، من از پدر فلان دختر خوشم نمی آید یا از چهره مادرش خوشم نمی آید و غیره......


به همین ترتیب این مسایل پیش پا افتاده و کوچک، باعث بروز مشکلات روحی و روانی برای جوانان امروز میشود و در نتیجه بیشتر جوانان ما از خیر ازدواج گذشته یا صبر پیشه میکنند یا تن به ازدواج هایی که رضایت پدرومادرشان در آن است میدهند و یا اینکه دست به اعمال ناشایست میزنندپس اگر خوب بیندیشیم، در میابیم که ازدواج اولاً سنت پیامبر (ص) و بعد هم با انجام درست این عمل نیمی از ایمان یک شخص مکمل میشود پس بیایید راه را برای ازدواج های صحیح و آبرومندانه فرزندان خویش باز کنیم
About the author

lovelysweet

23 ساله هستم یک خانم متأهل نویسندگی را بسیار دوست دارم اما بیشتر تجربه کاریم را در بخش دوبله بدست آوردم بسیار زندگیم را دوست دارم همچنان خانواده ام را

Subscribe 0
160