( من هنر و صنایع دستی کشور خود را دوست دارم (قسمت دوم

Posted on at


در زمانه های قدیم برای تزیین کردن  خانه از صنعت دست بیشتر استفاده می شد که تا اکنون اثرات آن وجود دارد اگر چه صنایع دستی افغانها که زمانی تزیین  کننده مهمانسرای شاهان این کشور بود که آنها توسط مجسمه ها ورنگ میزیها که هم اکنون رونق سابق خود را از دست داده است  در ولایات و قریه ها زنانی وجود دارد که هم اکنون مصروف تولید صنایع دستی میباشند چون از یک لحاظ صنعت دستی را حفظ مینمایند و از طرف دیگر نیاز های اقتصادی خانواده خود را حل میکند کشوری عزیزما صنعت دست دوزی بسیار است به خاطری فهمیدن اگرمن اشتبا نکرده باشم برای اینکه بهتر بفهمیم کدام صنعت از کدام  ولایت افغانستان ااست میتوان چنین گفت که قالین، گلم ، خورجین ، نمد ، "سوزن دوزی، خامک دوزی و فرش های سنتی شاخه از صنایع دستی زنان افغان به خصوص زنان ولایت بامیان میباشدکلاه قره‌قل ، لباس ابرشمی ، خامک دوزی  نیز از جمله صنایع دستی ولایت هرات باستان میباشد


گلدوزی ، چرمه دوزی ، شال بافی هم صنعتی از سمت شمال افغانستان میباشد


    


تا اکنون هیچ بازای مشخصی برای فروش چنین صنعت با ارزش در افغانستان وجود نداشته به جز نمایشگاه ها صنایع دستی زبان فرهنگ یک کشورمیباشد که با بی توجهی دولت مردان افغان مواجه است که این باعث شده تا این صنعت های دست کشوری ما روی به نابودی کشانده است . صنایع دستی در افغانستان باعث ایجاد اعتماد به نفس در بین زنان کشور ما میشود که متسفانه با بی توجهی روبرو است


امروزه همه این ها توسط ماشین ها به خصوص ساخته میشود که در کیفیت آن ما میتوانیم فرق را احساس کنیم


 


"نویسنده محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160