صلح این بار در غالب کنسرت برای خانوم ها

Posted on atاز چند روز به این سو در تلویزیون ها تبلیغات کنسرت صلح را دیده بودم و خیلی مشتاق بودم که بتوانم در آن شرکت کنم ، بالاخره روز موعود فرا رسید و من به کنسرت رفتم ، چون اولین باری بود که می خواستم در کنسرتی به نام صلح شرکت کنم و این برایم تازگی داشت . روز اول این کنسرت مختص به خانوم ها بود به همین دلیل اشتیاق من به این کنسرت دوچندان شد . من از خواهر بزرگترم خواهش کردم تا با من در این کنسرت شرکت کند و او نیز درخواست مرا پذیرفت . زمانی شنیدم روز اول به خانوم ها اختصاص دارد خیلی زوق شده شدم و به پیشرفت کشور در زمینه ی ارزش گذاری برای خانوم ها امیدوار شدم


.


اشتراک خانوم ها ی نازنین در این کنسرت چشم گیر بود بخصوص دختر خانوم های جوان و حضور مادران عزیز که برای خود من شخصا لذت بخش بود و قتی می دیدیم چقدر از کنسرت لذت می برند و از خواننده ی محبوب خود آهنگ های دوران جوانی خود را درخواست می کردند و خودشان هم همراه با خواننده آهنگ ها را زمزمه می کردند ، طوری که از چهره یشان به راحتی می توان دید که با شنیدن این آهنگ دوره ی جوانی خود را در ذهن مرور می کنند . وقتی تعدادی از دوستانم را در آنجا دیدم خیلی خوشحال شدم ، فورا نزدیک رفتم و بعد از احوال پرسی ادامه ی کنسرت را با دوستان دنبال کردم . انگار کنسرت جور دیگری شده یود چون دوستانم شور و هیجان دیگری را به من منتقل کرده بود که تا چند لحظه ی پیش این هیجان در من دیده نمی شد.نکته ی جالب برای من در اینجا بود که اکثر شرکت کننده ها برای اجرای آریانا سعید آمده بودند . در حالی که در این کنسرت خواننده های  دیگر هم حضور داشتند ، طوری که از اول تا آخر کنسرت منتظر آریانا سعید بودند و بعد از اجرای هر خواننده بلند آریانا را صدا می کردند تا به روی صحنه حضور پیدا کند ، این در حالی است که من شاهد انتقاداتی از ایشان بودم ولی با این حال برایشان خواندن آریانا برایشان اهمیت داشت من دقیقا دلیلش را نمی دانم شاید به خاطر شهرتی که پیدا کرده است یا برای اینکه واقعا خوب می خواند .


قضاوت را به دست شما می سپارم


نظر شما چیست ؟About the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160