د افغانستان ښوونځیو زده کونکو پیژندنه د پایداره اقتصاد او زده کړی سره

Posted on at


ګرانو زده کونکو:


د محجوبی هروی لیسی که په دغه اونۍ د زده کړی سیالیۍ د ټولکیانو مابینځ کی پیل شوی٫ دغه سیالۍ د ریاضیاتو٫ فزیک٫ کیمیا٫ جغرافیه٫ تاریخ او بیولوجی مضمونونو کی وو. ښوونکو د زده کونکو چمتو کولو لپاره د کانکور آزموینی لپاره دغه مسابقی یی د زده کونکو مابینځ کی په لاره اچولی دی. ترڅو چی دوی ډیر او ښه دغه مهمی آزموینی ته چمتو اوسی.


او هم زده کونکو ورزشی مسابقاتو ته یی چمتوالی نیولی وو ترڅو چی مسابقه د بل ښوونځی نه وګټی. او محجوبی هروی ډیر نور پرمختکونه یی هم کړی دی چی د هغو جملو نه کولی د د ښوونځی پاکوالی٫ شورا او لابراتوار کوټو جوړول نه نوم یوسو... او بل ډیر ښه فعالیت یی د جومات جوړول په مکتب کی دی.او هم د کامپیوټر ټولکی کی زده کونکی ډیر خوشاله دی او ډیر ښه د یوی ښه طریقی سره د اجتماعی شبکو سره کار کوی. او هم زده کونکی د خپل قصو لیکلو باندی بوخت دی٫ ترڅو چی هغه د افغان سیتادل شرکت له خوا فلم ته موبدله شی. په دغه خاطر باندی چی یوه مسابقه د قصه لیکلو د دفتر له خوا نه ډایره شوی وو او دوی کوښښ کولو چی ښه قصه ولیکی چی د ښوونځیو مابیځ کی لومړۍ مقام لاسته راوړی.دوی د افغان سیتادل دغه کارونو ته ډیر خوشاله دی٫ او د دوی نه ډیره مننه کوی. په کامپیوټر ټولکی کی د یولسم او دولسم ټولکیو زده کونکی په انکس فلم کی ډیر ښه کار کوی. مګر د دولسم ټولکی زده کونکی ډیر مینه وال یی دی٫ ځکه د دوی ډیر پاملرنه د درسونو باندی یی ده٫ ځکه دوی د کانکور آزموینه مخی ته لری. چی په دغه اونۍ کی یولسم ټولکی ډیر فعالیت درلودلو چی د هغو جملی نه یولسم (ب) ډیر فعالیت یی درلودلو. او هغه زده کونکی چی فعاله ول: فردینا عالمیار او مریم کاکر ول. 
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160