انکس فلم او اجتماعی رسانی٫ پایداره زده کړه

Posted on at


ګرانو زده کونکو:


د دغه اونۍ جریان کی یو شمیر ډیر زده کونکی د اجتماعی سایتو سره آشنا شول٫ او د زده کولو په حال کی دی. او یو شمیر زده کونکی په مقاله لیکلو باندی لګیا دی او هغه انکس فلم کی یی کښښدی. او په اجتماعی سایتو کی یی په ګډون کښښدی.


د هاتفی لیسی یو زده کونکی:


زما نوم فتانه دی د دولسم ټولکی زده کونکی یم٫ ما هر کله هیله درلودله چی کامپیوټر می زده وی او د انترنټ سره لاسرسنه ولرم.او هغه معلومات چی ورته اړتیا لرم د انترنټ نه یی وموندم. مګر له بده کمله ما پخپله کامپیوټر زده نه وو. او په ښوونځی کی هم د کامپیوټر ټولکی په ښه توکه نه وو. مګر اوس محال د افغان سیټادل شرکت په کمک او زیارونو باندی٫ ښوونځیو ته مو راغلل او یو شمیر کامپیوټرونه یی چی ورته مو اړتیا درلودله٫ کمک یی کړل. او انترنټ هم یی موږ ته فعاله کړلو. او اوس محال ټولو شیانو ته لاسرسنه لرو او ډیر خوشاله یو چی د کامپیوټر سره لاسرسنه لرو او کولی شو خپلی ستونزی حل کړو. او اوس محال هم د اجتماعی سایتو زده کولو په حال کی یو. د زموږ د ښوونکی فوزیه نوری په کمک باندی موږ کولی شو که مقاله ولیکو او په انکس فلم کی یی کښښدو. او په ټولو سایتو کی یی په ګډون کښښدی.ځکه ټکنالوجی د پرمختک په لور کی ده او ورځ په ورځ د کامپیوټر او انترنټ کاربرد د ژوند ټولو برخو کی ډیره کیږی. په همدی خاطر باندی د کامپیوټر زده کول ضروری دی.په لومړۍ کی چی دغه ټولکی پیل شولو! موږ د آفیس نه پیل کړلو او اوس د انترنټ زده کولو په حال کی یو. او زموږ مهربانه ښوونکی فوزیه نوری کمک باندی ټول اجتماعی سایتو نه مو لکه ټویټر٫ لینک ان٫ تامبلر٫ فیس بوک٫ ګوګل پلس او انکس فلم غوندی مو زده کړل. او اوس محال مقاله لیکو او په انکس فلم سایت کی یی کښښدو او د هغو له لاری پیسی لاسته راوړو. او ډیر د خپل ښوونکی نه فوزیه نوری٫‎ افغان سیټادل او انکس فلم نه مننه کوو.لیکونکی: فوزیه نوریAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160