اهمیت انتخابات آینده در افغانستان

Posted on atبنام خدا


اهمیت انتخابات آینده در افغانستان


انتخابات سال 1393 یکی از مراحل مهم و سر نوشت ساز تاریخ نوین افغانستان می باشد که برای گذری از این دوره ی تلخ و سیاه به یک دوره امن نقش مردم در این پروسه ی بسیار ارزنده و حیاتی تلقی شده است .بدون شک و مشارکت گسترده و فراگیر یکایک افغان ها اعم از زن و مرد پیرو جوان در این پروسه مهم  وملی میتواند نقش بسزای در آینده ی کشور , مردم و نسل آینده ما داشته باشد.کشور عزیز ما در تاریخ پرفراز ونشیب خود دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته و در امتحانات بسیاری موفق و سر بلند بیرون آمده است. به گواه صفحات زرین تاریخ هر گاه ملت افغانستان دست به دست هم داده و افتخارات زیادی بدست آورده اند.


یکی ازین موارد که میتواند بازهم موجب سرفرازی و کامیابی ما دراین برهه حساسی تاریخی شود . انتخابات ریاست جمهوری 14 حمل سال 1393 می باشد روزیکه ملت افغانستان باشرکت گسترده و فراگیری در آن میتواند آینده روشن برای خود ووطن خود رقم میزنند.


واقیعت آنست که برگذاری انتخابات برای هر کشور و تمامی سیاسی اهمیت خاصی برخود را دارد , اما برای افغانستان برگذاری این انتخابات از اهمیت بیشتری برخورد دار می باشد .سیاسی : پیش از سی سال جنگ و خونریزی موجب فروپاشی تمام نظام سیاسی و قانونی کشور شده و نظام انتخابات و رآی گیری میتواند آهسته , آهسته کشور ما از این مشکلات هرج و مرج و بی قانونی نجات داده ومارا به جاده پیشرفت تمدن سوق دهد.اقتصادی : بعد دیگری که دارای اهمیت فوق العاده است , اینجا و برنامه های متناوی اقتصادی است. فقر و بیکاری , اعتماد , کشف قاچاق , مواد مخدر , فساد اداری , انفجارو انتحار وغیره تا انتحاری ها محصول مستقیم فقر وعقب ماندگی جامعه افغانی می باشد. دولت آینده بیشتر از هر موضوع دیگر باید برنامه های اقتصادی بها داده و با سرمایه گذاری مناسب برروی نسل جوان و آینده ساز کشور های مختلف ایجاد کارخانه های تولیدی , ساخت بندی های آب و برق و با استفاده ازتجربات کشورهای مختلف نقطه پایان بر مصیبت های جامعه مابگیرد.محوبیسوادی : یکی از مهم ترین وفوری ترین نیازهای جامعه امروزی ما ریشه کن ساختن پدیده زشت بیسوادی می باشد . نزدیک به هفتاد در صد ملت افغانستان ازنعمت سواد محروم هستند.چیزیکه موجب سئواستفاده دشمنان از این نقیضه بزرگ شده و یکی از دلایل اصلی تداوم جنگ وخونریزی وکشتار در میهن عزیز ما میباشد. بدین منظور حکومت انتخابی آینده می تواند باطرح وتطبیق برنامه های عالی و قوی سطح آگاهی و سواد جامعه مارا بالا برده و در نتیجه موجب پایین آوردن گراف خشونت فقر وبیکاری وعقب مانده گی کردد.اعتماد به نفس ملی : یکی دیگری از ابعاد سیاسی مهم و حیاتی پروسه انتخابات آینده افغانستان برگذاری آن تو سط خود و افغانها وبا مدریت و هدایت حکومت افغانستان است. چیزیکه همزمان یا سپرده شدن تمام مسئولیت های امنیتی و نطامی از نیروهای خارجی و نتیجه برگذاری کردن تمام امورات به شهروندان افعانستان موجب اعتماد به نفس هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دولت افغانستان شده که خود این موضوع به شکوه وعظمت هر چه بیشترسآینده افغانستان می افزاید.


 


نویسنده: فوزیه نوری


پایانAbout the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160