نقش زن در زندگى

Posted on at


تقديم به خانم مهربانم و همه اى زنان و مادران افغانستان


از روز ازل خداوند ج زن را در زندگى مرد وارد نمود تا براى مرد همدم و تكميل كننده زندگى او باشد چون زن با مهربانى و احساس پاك كه براى مرد هديه ميكند هيچ فعليت و يا شخص ديگر جايگزين شده نميتواند و هميشه زن در زندگى مردها نقش مهم بازى كرد و مادر مهربان براى فرزندان او ، همدرد براى مرد و حتا در قرآن خداوند بهشت را براى مادران وعده داده است و از زنان بزگ نيز در كنار مردان در قرآن نام برده شده است كه زنان مانند هاجر زن حضرت ابراهيم ، آسيه زن فرعون و در تاريخ اسلام خديجه كبرا كه ميشود از لحاذ مسايل سياسى اقتصادى اجتماعى كمك كننده بزرگ براى پيامبر بود و از اولين زنان بود كه به اسلام مشرف شد و هچنان زينب كبرا خواهر حضرت امام حسين در جنگ كربلا از قهرمانان بود چون او بود كه روضه خوانى و خبر رسانى واقعه كربلا را به گوش مردم رساند و اگر روضه خوانى زينب نبود از كربلا هيچ خبرى نبود و مردان بزرگ از دامن همين مادران و يا زنان به آن قدرت و عزمت رسيده اند


 


 


با اينكه در بعضى از كشور هاى غريب و عقب مانده براى زنان حق درست داده نشده و زنان بيشتر با خوشونت هاى خانوادگى و تن فروشى و كنيزهنوز استفاده ميشوند ولى امروزه همچنان زن به عنوان يك موجود مهم در عرصه سياسى، اجتماعى ، اقتصادى و غيره بوده است ما هميشه شاهد حضور زنان در كنار همسران موفق هستيم مثل بانوى اول امريكا به انوان بانوى اول آن كشور در كنار بارك حسين اوباما بوده و درامريكا هميشه حضور فعال بانوى اول در كنار رئيس جمهور ديده شده است با اينكه در غرب تا زمان هاى بسيار طولانى زن به اعنوان يك جنس دوم شناخته شده و تا زمانهاى زياد حق راى دهى و ديگر مسايل اجتماعى سياسى به زنان داده نمى شد ولى حالا خلاصه حتا كشور هاى ابر قدرت در جهان به قدرت زن پى بوردن و ديگر زنان را به عنوان يك جنس دوم نه بلكه به عنوان موجود مهم و فعال قبول كرد و نقش هاى سياسى مهم تا به درجه وزارت خارجه و يا ملكه در انگلستان به زنان داده شده است


توسط على فرهاد صالحىAbout the author

AFSalehi

A F Salehi graduated from Political Science department of International Relation Kateb University Kabul Afghanistan and has about more than 8 years of experience working in UN projects and Other International Organization Currently He is preparing for Master degree in one Swedish University.

Subscribe 0
160