شركت سهامی

Posted on at


شركت سهامی شرکتی است كه تحت يك عنوان معين براي معاملات تجارتي تشكيل شده  سرمایه آن معین ومنقسم با اسهام بوده واندازۀ مسؤلیت هرشریک به اندازۀ سهم آن محدود می باشد.

 

 

 

شرکت های سهامی یا بصورت آنی ویا بصورت تدریجی تشکیل میشود.اگرمؤسسین تمام شرکت را تعهد ویا اخذ کنند،شرکت سهامی بصورت آنی تشکیل مییابد .اگرمؤسسین تمام اسهام را به عهده خود نمیگیرند تشکیل یافته ودرین صورت برای تعهد متباقی اسهام با اهالی اعلان ومراجعه میگردد.

 

طوریکه ملاحظه می شود، خواننده گان بلاگ ها درسایت فیلم انکس به جای اینکه به اهمیت و محتوا و متن مقاله ها بپردازند، فقط با دادن نظریات غالباً مثبت به مقاله های دوستان خود میخواهند به آنها کمک کنند تا نمرات یا بوز سکورشان بلند و عواید شان بالا برود و کسانیکه دوستان کمتر دارند، مقالات آنها خواننده گان کمتر و یا اصلاً خواننده نداشته وابرازنظر کمترو یا هیچ دریافت نمی کنند که این امر نه تنها از اهمیت نویسنده گی روزتا روز می کاهد بلکه باعث دلسردی عده ای نویسنده گان چیره دست که البته منظورم خودم نه و من نمی توانم خود را جزء آنها بدانم، میگردد.

 

در ابتدا من هم حتی المقدور سعی می نمودم تا با نوشتن مقالات خوب و پرمحتوا ومهم به زبان های انگلیسی و دری سهم خود را منحیث یکی از اعضا ادا نموده باشم، اما بعد ها دیدم که باوجودیکه بعد از نشرمقالات چندین بارآنها را ازطریق فیس بوک، لینکد این و غیره شریک ساختم، بازهم دیده شد که توجه علاقمندان کمتر و یا حتی هیچ خواننده را به خواندن آنها جلب نموده نتوانستم و هیچ نظریه یا کومینتی درپایان آنها دریافت ننمودم.

 

اینجا هم که مشاهده می شود، مانند شرکت سهامی، سهم هر بلاگ نویس به همان اندازه است که بعد از نشر مقاله اش حسب روابط نظریه و شریک سازی بیشتر داشته باشد. 

از نظر من مثبت بودن نظریه در قبال مقاله حتمی نیست و می شود که نظریات انتقادی هم داده شود که مهم تر و سازنده تر می باشند و با دریافت نظریات انتقادی تلاش بیشتر صورت میگیرد تا مقالات خوب و با ارزش نشر شود.

 

 About the author

SayedmurtazaAman

Born in Takhar Afghanistan

Subscribe 0
160