بازديد از موزيم شهر مالمو سويدن

Posted on at


توسط علی فرهاد صالحی


امروز ازطرف دانشگاه به موزیم شهر مالمو سویدن رفته بودیم واقعا جای بسیار زیبا و آموزنده بود بیانگر تاریخ پر معنی ، و پر افتخار و زحمت مردم سویدن را نشان میداد جای که هر فرده سویدنی به آن افتخار میکند و سر بلند و سینه چاک ایستاده از تاریخ و کار کرد های نیکان خود حرف میزند واقعا برای من جالب بود که این مردم چقد به فکر پیشرفت و سر بلند ، صلح و دوستی بوده است و در تاریخ آنها هیچ جای یا صفحه از قومیت گرایی ، مذهب گرایی و منطقه گرایی دیده نمی شود سویدن از لحاظ صلح دوستی و مخالف بودن جنگ که این منطق در خون و خوی این مردم جا دارد صابت شده است و در تاریخ زمان جنگ جهانی دوم در مقابل همه ایستاده و به شرکت در جنگ جواب نه دادن.


من واقع لذت بردم مخصوصا طرز بیان استاد دانشگاه  Folk University   آقای   Per Wängberg   لذت باز دید از موزیم را چندین برابر ساخته بود زمان که برنامه درسی تمام شد از موزیم که نزدیک دانشگاه ما موقیعت دارد قدم زنان در کنار صاحل به طرف خانه روان شده ام تقریبا یک ساعت را پیاده روی دارد با خود فکر میکردم که در آینده آیا ما کدام افتخار خاص داریم که برای فرزندان خود به جا بگذاریم و موزیم های آینده افغانستان از سالهای گذشته حرف برای دوستی ، برادری ، برابری ، یک پارچه گی خواهد داشت آیا با افختار فرزندان ما خواهد توانست از تاریخ نیکان خود برای دیگران تعریف و تمجید نماید چنان که فعلا ما هیچ چیز جز چند دروغ ساخته شد نداریم که با آنها خود را بازی داده وتعریف نمایم تاریخ چند صد ساله ما جز جنگ ، خون ریزی و برادر کشی چيزی دیگر ندارد که از آن تعریف نمایم. موسيقى جاى خاص در تاريخ سويدن دارد سيستم دستشوئى كه با اندل دستى آب ميرختناولين سيتم واكسين 
 اولين سيستم ملى بس شهرى در سويدن


با عرض پوزش تعداد عكس و فيلم زياد است و محدوديت در سايت انشاء الله در پوست ديگر خدمت دوستان خواهم بودAbout the author

AFSalehi

A F Salehi graduated from Political Science department of International Relation Kateb University Kabul Afghanistan and has about more than 8 years of experience working in UN projects and Other International Organization Currently He is preparing for Master degree in one Swedish University.

Subscribe 0
160