معرفی کتاب اصطلاح قلب ها

Posted on at


میخواهم کتاب "اصطلاح قلب ها " را برای شما برادران و خواهران مومن معرفی نمایم


در حدیث شریف آمده: در بدن انسان گوشتی است که اگر این تکه گوشت فاسد شد همه بدن فاسد میشود واگر اصلاح شد همه بدن اصلاح میگردد، این تکه گوشت همانا قلب است


شاید به علت گناه و خطا قلب ماو شما هم بیمار وسیاه شده باشد برای اصلاح وسلامتی قلب شما نسخه را معرفی میکنم که اگر آن را گرفته و دوای را که بیان میکند تهیه نمائید انشاء الله قلب تان شفا و صفا می یابد. این نسخه کتاب اصلاح قلب ها است


این کتاب مفید و بسیار ارزش مند عبارت از سلسله جلسات تربیتی است که جهت اصلاح قلوب مردم که سالها پیش توسط دعوت گر و نویسنده معروف جهان اسلام شیخ عمروخالد در مسجد شیخ محمود حصری در قاهره مصر ارائه میگردیداین مسجد گنجایش 200 نفر را داشت اما برای استفاده از این جلسات پانزده هزار جوان شرکت میکرد شاید برای تان سوال خلق شود که. چگونه مسجدی که 200 نفر گنجایش دارد در آن پانزده هزار نقر شرکت میکردند؟


پاسخ این سوال در مقدمه کتاب موجود است به آنجا مراجعه نمائید و اخلاص جوانان مومن را ببینید


این کتاب به زبان فارسی است و دارای 229 صفحه میباشد و تقریبا 110 افغانی قیمت فروش آن در بازار میباشد و شامل بخش های ذیل است


اخلاص، توبه، توکل، محبت بنده نسبت به خداوند (ج)، محبت خداوند(ج) به بنده، مجاهده بانفس، راه رسیدن به بهشت،خشیت ...


ما بخاطر خدا و محبت دینی و حسن نوع دوستی توصیه مینمایم که کتاب مذکور را جهت اصلاح خود،فامیل و دوستان تان و جهت باقی گذاشتن یک صدقه جاریه از خود تهیه نموده خودتان مطالعه نموده و بعد به دوستان تان هدیه نمائید تا آنها هم استفاده نمایند وشما در واقع یک دعوت گر و مجاهد خواهید بود .


موفقیت و سعادت در این را از خداوند (ج) برای تان مسئلت داریمAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160