عوامل اعتیاد به مواد مخدر

Posted on at


 

مواد مخدر به مواد غیر قانونی اطلاق می شود که بصورت طبیعی و مصنوعی بدون کدام موانع در هر کجا قابل دریافت بوده و استعمال ان بالای روان و مغز انسان تاثیر نموده و باعث تغییر در حرکات و عادات انسان ها می گردد و علاوه بر ان استفاده مکرر ان سبب اعتیاد شخص شده و میلیون ها نفر را به کام مرگ می کشاند.

 

مردم کشور ما افغانستان علاوه به جنگ خانمان سوز، برادر کشی، بی اتفاقی و خلاصه صد ها بد بختی دیگری که دارند به مواد مخدر نیز معتاد می باشند و این مرگ تدریجی دامن گیر خورد و کلان، پیر و جوان و زن و مرد بوده که عوامل فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جنگها، مهاجرت ها و ... می توان سبب اعتیاد افراد دانست، که از جمله این عوامل دو عامل اجتماعی و فردی در اعتیاد اشخاص موثر تر است.

 

عوامل فردی را چنین بر میشماریم :

 

1- دوره نو جوانی، این دوره بی تجربه گی و یا حس کنجکاوی، شخص را به اعتیاد می کشاند. 

 

2- عدم اعتماد به نفس و یا داشتن اراده ضعیف، فقدان کنترول بر خواهشات نیز فرد را معتاد می سازد.

 

3- افسرده گی و اختلال روانی نیز در اعتیاد شخص موثر است.

 

4- بی سر پرستی که نتیجه جنگهای خانمان سوز کشور ماست و بیشتر از نو جوانان و جوانان بی سر پرست شدن تحت چنین شرایطی به اعتیاد رو اوردند.

 

5- تاثیر موقت و زود گذرویا نگرش مثبت افراد نسبت به مواد باعث اعتیاد انان شده است.

 

عوامل اجتماعی چنین بر میشماریم :

 

1 – عدم مراقبت جدی والدین از فرزندان

 

2- داشتن دوستان نا سالم و معتاد به مواد مخدر

 

3- نبود قوانین و مقررات جدی بر ضد مواد مخدر

 

4- موجودیت مواد مخدر و فروش ان به ساده گی در بازار ها

 

5- بیکاری و نداشتن کار و مصروفیت

 

6- عدم موجودیت تبلیغات موثر علیه مواد مخدر

 

7- محرومیت های اجتماعی نو جوانان و جوانان و حتی بزرگ سالان

 

8- فقر اقتصادی

 

9- غنای اقتصادی

 

10- خشونتهای خانواده گی

 

11- بی سوادی

 

12-

 

به امید روزی که مردم افغانستان و لطف الهی از این مشکلات و پرابلم های بزرگ رهایی یابند.

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 About the author

fawzia-faiz

she is fawzia faiz .she was born in 1972 in Herat Afghanictan . she is Dari's teacher in Mahjubeherawi high school.she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex Company.
she intrested to writing and studing.

Subscribe 0
160