احادیث مبارکهء رسول الله

Posted on at


 


از ابو هریره (رض) روایت است که : رسول الله (ص) فرمودند : از هفت چیز هلاک کننده بپرهیزید. سوال شد که اینها چیست؟ فرمودند  آن حضرت (ص) : شرک به الله (ج) ،سحر وجادو، کشتن نفسی راکه خداوند (ج) جز به حق حرام ساخته است ،خوردن سود،خوردن مال یتیم ،فرار از صف جنگ درروز  هجوم مسلمین بر دشمن ومتهم ساختن زنان پاک دامن عفیفه و مومنه بر زنا.   حدیث 1793 از کتاب معتبر ریاض الصالحین


از ابو هریره (رض) روایت شد که گفت : حضرت پیامبر (ص) ، حضرت حسن بن حضرت علی (رض) را بوسیدند ، اقرح بن حابس (رض) گفت : من ده اولاد دارم وهیچ یک را نبوسیدم . رسول الله (ص ) فرمودند : کسیکه رحم نکند مورد رحمت  قرار نمیگیرد       حدیث 893


از ابو سعید و ابو هریره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند : هرگاه سه نفر در سفری بر آیند باید یک نفر را بر خود امیر (بزرگ ) سازند


از ابو سعیدالخدری (رض) روایت شده که رسول الله (ص) درباره قل هوالله احد فرمودند : سوگند به ذاتی که جانم در ید اوست که این سوره با   حصه قرآن شریف برابری میکند


از ابوسعیدالخدری روایت است که : رسول الله (ص) فرموده اند چون اذان را شنیدید مثل آنچه که موذن میگوید را بگویید


از ابو هریره (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند : روبرو شدن بادشمن را آرزو نکنید و چون با آنها روبرو شدید  شکیبائی کنید


از عبدالله بن عمرو بن العاص (رض) روایت است که پیامبر (ص) فرمودند  تبلیغ کنید از من هرچند که یک آیه هم باشد و از بنی اسرائیل صحبت کنید وگناهی بر شما نیست وکسی که از روی قصد و عمداً برمن دروغ ببندد باید جایگاهش را در دوزخ آماده کند   حدیث 1380


از ابو هریره (رض)روایت است که رسول الله (ص) فرمودند آنکه بسوی هدایتی دعوت کند برای  او مزد کسانیکه از او پیروی میکنند داده میشود بدون آنکه از مزد شان چیزی کم شود   حدیث 1382


از حضرت ابو هریره (رض) روایت است که :رسول الله (ص) فرمودند خداوند (ج) در روز قیامت می فرماید ای فرزند آدم مریض شدم به عیادتم نیامدی میگوید پروردگارا چگونه ترا عیادت کنم که تو رب العالمینی . میگویدآیا خبر نشدی که بنده ام فلانی مریض شده وتو به عیادتش نرفتی آیا ندانستی که اگر تو اورا عیادت میکردی مرا نزد ش می یافتی ؟


10.  از عقبه بن عامر (رض) روایت است که رسول الله (ص) فرمودند مومن برادر مومن است پس برای  مومن روا نیست که بر فروش برادرش بفروشد ویا به خواستگاری برادرش خواستگاری کند تا این که ترکش نماید


 از ابو هریره (رض) روایت است که: رسول الله (ص) فرمودند : هیچ کدام شما با سلاح بسوی برادرش اشاره نکند زیرا وی نمیداند شاید شیطان در دست او فساد به وجود بیاورد و در نتیجه در گودالی از دوزخ بیفتد      حدیث 1783


از انس (رض) روایت شد که او از کنار بچه ها گذشته وبر آنها سلام نمود و گفت که رسول الله (ص) این کار را انجام میدادند
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160