درمذمت تکبروغرور

Posted on at


 


تکبرعزازییل را خوارکرد           به زندان لعنت گرفتارکرد


کسی که تکبروغرورداشته باشدهمیش سرش خم است.


کسی که تکبر و غرور داشته باشد از درگاه الله تعالی دورشده وتحت قهر و غضب گرفتار شده و خوار و ذلیل می­شود.) زمانی که خداوند)ج( اراده خلق بنی آدم را کردند ملایکه ها برایشان گفتند: خلق نکن ما تسبیح تو را می­گوییم آدمها بقاوت یا خونریزی می­کنند همدیگر را می­کشند.الله تعالی فرمودند: {آنچه که من میدانم شما نمی­دانید. وقتیکه آدم علیه السلام را از گلِ درست کردند جبراییل (ع) به دهانش سور را دمیدند که نفس بگیرند و الله تعالی به روبروی فرشتگان ایستاده کردند و به جزءآدم (ع) هیچ یک از فرشتگان قادر به گفتن نام های اشیاءنبودند بعد به فرشتگان امر شد که آدم (ع) را سجده کنند، همه سجده کردند به جزء ابلیس که سجده نکرد و همان وقت بود که طوق لعنت به گردن ابلیس افتاد بخاطریکه ابلیس یک عالم بزرگی بود و از آن همه تکبر و غروری که داشت سجده نکرد ودوباره تمام فرشتگان آدم(ع) را سجده کردند} بالاخره به این نتیجه می­رسیم که داشتن کبر و غرور یک عادت بد بوده و شخص متکبر از رحمت الله تعالی می­باشد.همچنان در بین مخلوقات شرمنده می­شود. پس بر ما لازم است که از کبر و غرور خود را دور نگهداریم و همچنان بهترین الگو برای دیگران باشیم و بر آنها گفته شود که از تکبر و غرور دوری کنند و مسئولیت انسانی خود را بجا آورند.بااحترام


مرسل بنت محمد حکیم ( نیازمند


لیسه گوهر شاد)About the author

160