تلویزیون و زیانهای آن از نظر اسلام

Posted on at


 


تلویزیون


امروزه تلویزیون چنان عام شده که هیچ خانة مسلمانی هم شاید از آن خالی نیست الا ماشا الله، مردم هزینه می‌کنند و تلویزیون خریده خود و فرزندان خود را با مشکلات دینی و اخلاقی و اجتماعی دچار می‌کنند،اوقات گرانبهای یک فرد مسلمان هم به هدر می‌رود، و از نماز و ذکر و عبادت هم باز داشته می‌شود، با این حال تصویرهای زنان و مردان نامحرم در آن به نمایش گذاشته می‌شود که برای یک فرد مسلمان نگریستن آنها جایز است، بدین جهت می‌بینیم حیا و عفت در جامعة اسلامی تدریجاً کمرنگ می‌شود.زیان‌های تلویزیون


تلویزیون در واقع دارای زیان‌های جسمی و مصنوعی است، پزشکان اعتراف نموده اند که نگریستن به صفحة تلویزیون برای بینائی چشم بسیار زیان‌آور است، دانشمندان روان‌شناس آمریکایی اذعان داشته اند که یکی از بزرگترین عوامل قتل و غارت و سرقت در اکثر مردم جهان تماشای فیلم‌های مختلف است که از آنها الهام گرفته و از آنها تقلید می‌کنند.


 


بسیاری از سارقین و اوباش‌ها اعتراف نموده اند که روش‌های نوین جیب زنی و تجاوز به زنان را از فیلم‌ها تقلید نموده ایم، دانشمندان و پزشکان غربی نیز دریافته اند که اشعة صفحة تلویزیون به چشم و بدن انسان ضرر می‌رساند،


همانگونه که نگریستن به زن‌های نامحرم حرام و ناجایز است، تصویر زنان نامحرم نیز همان حکم را دارد، دشمنان ما مسلمانان همیشه در صدد هستند که عکس‌های مبتذل و عریان یا نیمه عریان را به کشورهای اسلامی سرازیر نمایند تا از این رهگذر بتوانند راهی را برای نفوذ شیطان در قلوب‌شان باز کنند.یک فرد مسلمان باید بیندیشد که اینها چه سودی غیر از ایجاد خیالات فاسد و پریشانی‌ها و افسردگی‌های روحی و روانی را به ارمغان می‌آورند. هرگاه حیا و عفت از بین برود، دیگر بدحجابی و گردش در خیابان‌ها آسان می‌شود.نگریستن به درون خانه


یکی از انواع بدنگاهی و چشم‌چرانی این است که از پنجره و در خانة کسی به درون آن نگاه شود، این مورد تهدیدها و وعیدهای بیشماری وارد شده است، گاه پس از درزدن از بالای دیوار در حیات منزل می‌نگرند که این هم ناجایز است.About the author

160