ساخت بالون

Posted on at


      ماجرای ساخت بالون             


بالون


تقريبا دوصد سال قبل از حال اولين بالون بزرگ ساخته شد.مرديكه اين بالون را ساخت خواست كه اين بالون را توسط بعضي از حيوانات آزمایش نماید و به پرواز در آورد.


او در ابتدا بك گوسفند یك خروس و یك مرغابي را در داخل بالون قرار داد، وبعدا او بالون را به طرف هوا پرواز داد. بالون پرواز كرد وبعد از مدت معين كه تعين كرده بود بدون اينكه بالون پاره گردد ويا حيوانات را زخمي نمايد واپس به زمين نشست بعدا مرد باخاطر آرام دربالون بزرگتر كه ساخته بود خودش در هوا پرواز نمود وبراي مدتي زيادي در هوا باقی ماند واين اتفاق پيش ازينكه طياره بوجود بي آيد به وقوع پیوست.


                       


ساخت بالون در آن زمان طوری بود که شخص میتوانست کنترول کامل آنرا بدست گرفته و به هر طرف(پائین، بالا، چپ و راست) هدایت نماید، و بعد از آن خیلی ها تا مدت های زیادی از آن استفاده میکردند  تا اینکه این آزمایش سبب بر اینگیختن یک ایده به ذهن برادران راید شد که بعد از آن طیاره ساخته شد که از آن روز به بعد ما شاید طیاره جات با تکنیولوژی بالا هستیم که این همه با به پرواز در آوردن بالون بامیسر گیردید. که هم اکننون نیز از این وسیله در زمینه های مختلف چون(سفر، تفریح و آزمایشی) در اکثر کشور ها استفاده به عمل میاید


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدی.About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160