تدبیر در کارها و جلو گیری از عجله

Posted on at


برای کامیابی و موفقیت انسان باید همیشه از تدبیر کار بگیرد و هیچ وقت در هیچ کاری عجله نکند چون عجله کارشیطان است


 تدبیر چیست؟


فکر و دقت در کار ها ، سر انجام کار را در نظر گرفتن، مقایسه نمودن، میان فایده و ضررکار، به یاد داشتن اهداف کار، همچنان بررسی عمیق سلسه کارها و ارزیابی آن به شکل دوامدار، همه مواردی اند که باعث موفقیت انسان در زنده گی می گرد. که این باعث میشود که اهداف انسان تحقق پیدا کند و از زیانها، و خرابکاری ها و بی بند وباری در کارها جلوگیری صورت گیرد :تقاضای تدبیر


یکی از تقاضای تدبیر در کارها آنست پیش از اینکه اقدام به کاری نماید در مورد آن به دقت فکر کند و بیندیشد، و با دوستان نزدیک خود و اهل فن مشوره نماید، نیت خویش را درست کند، اصول و موازین شرعی را در نظر بگیرد، اهد اف خویش را تعین نموده و در مورد وسایل و امکانات آن فکر کند


و بعد به خداوند متعال توکل نموده و باعزم و اراده قوی به کار آغاز کند. که این عملیه را میتوان پلان گذاری نیز یاد کرد


: تدبیر سبب کامیابی میشود


بر خلاف عجله و سرا سیمگی کارها را به تدبیر و فکر آرام، خون سرد، وبادر نظر گرفتن فایده و ضرر آن انجام دادن، بزرگترین کامیابی و موفقیت استکه درین مورد رسول الله (ص) فرمودند ((که تأنی یا تدبیر کننده از طرف خداوند متعال است و عجله از طرف شیطان است)). پس بر ما لازم است تا همیشه در کارهای خود از تدبیر کار بگیریم و از عجله جلو گیری کنیم


   About the author

SomayaAhmadi

Somaya Ahmadi is from Herat Afghanistan. Somaya Ahmadi is graduated from Litrature faculty of Herat University . Somaya Ahmadi was also graduated from Hatifi High school in 2008. She has interested to playing soccer.

Subscribe 0
160