غم و افسوس

Posted on at


او که رفته به درک که رفته


من فقط بیشتر اوقات همیشه دلم به خودم تنگ میشه


برای زمانی که به پوچی و جاهلیت گذشت


برای مدتی که میتونستم خیلی چیزا داشته باشم


اما حالا ندارم..........


او که رفت خیلی چیزا با خودش برد


حس و حال و شادیهایم را با خودش برد


و فقط یک هدیه برایم داداونم غم و افسوس که با رفتنش دامنگیرم شد


یهو تصمیم میگیرم عوض شوم


و گذشته را با خاطرات غم انگیزش دفن کنم


ویک زندگی کاملا جدید و از نو آغاز کنم


یک مدت ادامه میدهم ..........


ولی با گذشت زمان  خیلی زود کم میارم


و دوباره غم در چشمهایم جان میگیره


و دگه او آدمی که سعی داشتم تظاهر کنم نیستم


وبه اندازه مدتی که خودم را نگه داشتم و تظاهر کردم گریه میکنمآری من اینم......


در یک قهوه که هر چه شکر بریزی باز هم همو تلخیه ناب و دارهAbout the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160